Mūsu mērķis projekta ietvaros ir visaptveroši atjaunot 80 daudzdzīvokļu ēkas
Vai Jūsu māja varētu būt viena no tām?
Noskaidrosim!
Energoproduktivitātes kalkulators palīdzēs noskaidrot, vai Jūsu ēkas dziļā atjaunošana ir iespējama.

Energoproduktivitātes Spēle

Enerģijas produktivitāte spēj atjaunot Jūsu mājokli

Labās prakses piemēri

 

Projekta kopsavilkums

SUNShINE atbalsta publiskā un privātā sektora EPC sniedzējus, lai veidotu inovatīvu investīciju piesaistes platformu, garantētu ietaupījumus, kā arī visaptveroši atjaunotu ēkas. Projekta mērķis ir parādīt, ka visaptveroša ēku atjaunošana, kas apmaksāta ar enerģijas ietaupījumiem, izmantojot piemērotu publisko fondu un privāto kapitālu finanšu mehānismu, ir finansiāli dzīvotspējīga.