Jūs atrodaties šeit

4 Energoefektivitātes pakalpojuma līguma finansējums. Ko man vajadzētu zināt?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Kāds ir finansējuma plāns?

Jūsu ēkas visaptverošai atjaunošanai būs nepieciešami naudas līdzekļi, lai finansētu tehnisko projektu izstrādi (inženiertehnisko risinājumu projektus, auditu u.c.), būvdarbus (materiālu un iekārtu iepirkumiem, darbaspēka apmaksai) un projekta vadību. Finanšu plānā ietverti energoefektivitātes pakalpojuma līguma galvenie ekonomiskie rādītāji un skaidrots šo naudas līdzekļu ieguves avots.

Kā ESKO finansē Jūsu projektu?

Finansējums vienmēr ir milzīgs šķērslis daudzdzīvokļu dzīvojaumo ēku iedzīvotājiem uzsākt to atjaunošanu. Izvēloties slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, ESKO parūpēsies par šo aspektu. ESKO ir atbildīgs par nepieciešamo finansējumu avotu atrašanu atjaunošanas darbiem. No Jums netiks prasīts veikt tūlītējus ieguldījumus projekta izstrādē vai citām vajadzībām (energoauditam, tehniskai apsekošanai, projektēšanai u.c.), ko organizēs ESKO. Tomēr, ja šajā procesā Jūs pārdomāsiet, pat pirms ir uzsākti atjaunošanas darbi, ESKO ir tiesības lūgt Jums kompensēt projekta izstrādes izmaksas. Tomēr tām ir jābūt skaidri norādītām piedāvātajā energoefektivitātes pakalpojuma līgumā un neatņemamai daļai no parakstītā līguma.

No kurienes tad īsti tiek iegūta nauda? Daļu no ieguldījumiem var segt subsīdijas. Šobrīd (2016. gada aprīlī) Latvijā ir pieejama atbalsta programma, kas būs daļa no finansējuma plāna.

Bet kā ar pārējo naudu? ESKO reti izmanto vienīgi pašu kapitālu (vienkāršiem vārdiem runājot, savu naudu) vai arī izmantos to pēc iespējas mazāk. Pašu kapitāla izmantošana ierobežo energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju spējas ilgtspējīgā veidā īstenot projektus, jo arī ESKO maciņš ir ierobežots, tāpat kā Jūsu. Tāpēc šāda veida projektu finansēšanai viņi lielākoties meklēs aizņēmumu bankā. Šajā gadījumā Jūsu projektu finansē trešā persona, kas var būt arī finanšu iestāde, kā piemēram, komercbanka. ESKO tādējādi projektu nefinansē no saviem iekšējiem resursiem, ja vien to nepieprasa izvēlētā finanšu iestāde. Finanšu iestāde, iespējams, prasīs tiesības uz enerģijas ietaupījumu vai varētu prasīt citu nodrošinājumu no ESKO. Tā arī prasīs maksu par finansējuma nodrošinājumu un savai aizdotajai naudai piemēros procentu likmes.

Kad ESKO ir aizņēmējs, Jūs tiekat pasargāti no ēkas atjaunošanas projekta finansiālajiem riskiem, jo ESKO nodrošinātā garantētā enerģijas ietaupījuma pamatā ir pati ēkas atjaunošana vai to no savas bilances sedz ESKO, tāpēc parāds parādās kāda cita grāmatvedības uzskaitē, nevis Jūsējā!

Kā ESKO atmaksā bankai?

Vairums ESKO aizņemsies naudu no finanšu iestādes (piemēram, komercbankas), lai viņi varētu iepirkt materiālus, iekārtas un spētu samaksāt strādniekiem par Jūsu ēkas atjaunošanu. Tomēr banka sagaida, ka tās nauda tiks atmaksāta savlaicīgi un ar nolīgtajiem procentiem. ESKO ir pārliecināts par enerģijas ietaupījumu, ko tas var panākt, bet attiecībā uz aizņēmuma atmaksu bankai tas paļaujas uz Jūsu savlaicīgajiem maksājumiem. Tāpēc, lai ESKO savlaicīgi atmaksātu bankai naudu, tam ir nepieciešams iekasēt no Jums nodaļā "Kas ir energoefektivitātes pakalpojuma līgums?" aprakstītos maksājumus, jo īpaši Maksu par atjaunošanu.

Kāda ir subsīdiju nozīme?

Subsīdija vai dotācija ir viens no finansējuma avotiem. Subsīdiju summa un veids ir atkarīgs no konkrētās programmas nosacījumiem. Dotācija var palīdzēt samazināt naudas summu, kas būs nepieciešama Jūsu ēkas atjaunošanas projekta īstenošanai, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, salīdzinājumā ar situāciju bez dotācijas. Tas nozīmē, ka atmaksas termiņš būs īsāks vai arī Jūs varēsiet projektā iekļaut vairāk pasākumu.

Kas ir forfeitings, kāpēc tas ir ietverts līgumā?

Ļoti vienkāršiem vārdiem runājot, forfeitings nozīmē, ka finanšu iestāde (parasti LABEEF) nopērk no energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja Jūsu nākotnes maksājumus, par kuriem panākta vienošanās energoefektivitātes pakalpojuma līgumā. Tādējādi energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs saņems pietiekamus naudas līdzekļus, lai atmaksātu tai piešķirto aizdevumu Jūsu ēkas atjaunošanai, bet LABEEF turpmāk saņems Jūsu ikmēneša maksājumu.

Šim darījumam, kas var šķist visai sarežģīts, ir vairāki būtiski iemesli:

  • Pateicoties šim darījumam, energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs var atdot komercbankas aizdoto naudu. Tas ir svarīgi, jo komercbanka parasti aizdod naudu uzņēmumam uz īsu termiņu, savukārt energoefektivitātes pakalpojuma līguma termiņš ir 20 gadi. Ar šī darījuma palīdzību ESKO veic ārpusbilances ieguldījumu Jūsu ēkā, ierakstot to LABEEF grāmatvedības uzskaites dokumentos. Pēc šī darījuma energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs var turpināt atjaunot Jūsu kaimiņu un citas ēkas, izmantojot tādu pašu principu kā Jūsu gadījumā. Ja šīs iespējas nebūtu, ESKO būtu jāgaida 20 gadi, lai atjaunotu nākamo ēku.
  • Pateicoties šim darījumam, LABEEF nopērk ilgtermiņa ieņēmumus. Fonds tā rīkosies attiecībā uz visiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem un ēkām, kuru atjaunošanai izmantots energoefektivitātes pakalpojuma līgums. Noteiktā brīdī visi šie energoefektivitātes pakalpojuma līgumi, kas tiek nopirkti Latvijā no dažādiem energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem, var tikt nodoti Pensiju fondam. Latvijai tas ir ļoti noderīgi, jo fonds iegulda Latvijā ar Jūsu maksājumu starpniecību, un Jūsu ēka pēc dažiem gadiem var apmaksāt dažu Latvijas pensionāru pensiju!

Tomēr no praktiskā viedokļa Jūs patiesībā nemaz nepamanīsiet forfeitinga darījumu. Katru mēnesi Jūs vienkārši turpināsiet saņemt rēķinus, ar vai bez forfeitinga. Tomēr, ja tāds darījums notiks, ESKO būs pienākums informēt Jūs.

Tāpat, un tas ir ļoti svarīgi, ar vai bez forfeitinga visas energoefektivitātes pakalpojuma līgumā ietvertās saistības un sniegtās garantijas paliek nemainīgas!

 

[Energoefektivitātes pakalpojuma līguma piedāvājumi]          [Atpakaļ]          [Kas man jājautā attīstītājam, kas piedāvā ēku atjaunot?]