Jūs atrodaties šeit

6 Esmu pārliecināts. Ko tālāk?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Ja Jūs esat pārliecināts par Jūsu ēkas visaptverošu atjaunošanu, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, lūk, daži padomi nākamajiem soļiem!

Sazinieties ar ESKO

Pēc uzrunāšanas ESKO uzdos Jums dažus pamatjautājumus un izteiks dažus lūgumus. Piemēram, ESKO prasīs datus par enerģijas patēriņu Jūsu ēkā, apmeklēs un veiks Jūsu ēkas sākotnējo novērtējumu, pārbaudīs maksājumu disciplīnu (ja Jūsu ēkai ir ļoti daudz parādu, ir laiks tos samaksāt, pirms runāt par atjaunošanu). ESKO tāpat lūgs aktīvo dzīvokļu īpašnieku (piemēram, ēkas vai dzīvokļu īpašnieku kooperatīva pārstāvju), apsaimniekošanas uzņēmuma un siltumapgādes uzņēmuma kontaktinformāciju.

Balstoties uz šo sākotnējo informāciju, ESKO sagatavos nesaistošu projekta piedāvājumu Jūsu ēkai, kas ietvers: enerģijas ietaupījuma aplēses, garantijas, ko tas ir gatavs sniegt, visu piedāvāto ēkas atjaunošanas pasākumu sarakstu, sākotnējo izmaksu tāmi un energoefektivitātes pakalpojuma līguma projektu izskatīšanai.

Ar ESKO Jūs varat sazināties pa tālruni, izmantojot saziņas veidlapu internetā, pa e-pastu vai vienojoties par vizīti tā birojā.

Sasauciet pirmo kopsapulci

Pirmā kopsapulce ir jāorganizē, lai visus dzīvokļu īpašniekus iepazīstinātu ar ideju. Svarīgi, lai visi dzīvokļu īpašnieki tiktu informēti un uzaicināti. Ideālā gadījumā katrs mājokļa īpašnieks savā pastkastītē saņemtu sākotnējo informāciju par ESKO, piedāvājuma projektu un uzaicinājumu uz kopsapulci. Var sagatavot un uzstādīt informatīvu afišu uz informācijas dēļa ēkas priekšnamā līdztekus katra dzīvokļa apmeklējumam. Lai labāk sazinātos ar visiem ēkas dzīvokļu īpašniekiem, noderīgi ir izmantot arī citas informācijas izplatīšanas platformas un datu nesējus, piemēram, interneta vietni, e-pastu un sociālos tīklus (piemēram, draugiem.lv, Twitter, Facebook u.c.).

Ieteicams sazināties un par pirmo kopsapulci informēt visus iedzīvotājus, jo tā ir pirmā iespēja uzsākt plašāku sarunu un uzzināt par konkrētām problēmām ēkā. Ja ēkai nav oficiālas dzīvokļu īpašnieku institūcijas – mājas pilnvarotās personas (piem., mājas vecākais) vai dzīvokļu īpašnieku biedrība (DzĪB) – kas pārstāvētu ēku, šī ir lieliska iespēja šādu institūciju izveidot. Izvirzot ievēlēšanai tajā, piemēram, vismaz trīs valdes locekļus, no kuriem viens būs valdes priekšsēdētājs (mājas vecākais). Valdes locekļu skaits varētu būt atšķirīgs, tas būs atkarīgs no dzīvokļu un sekciju skaita konkrētajā ēkā.

Pirmajā kopsapulcē visbiežāk tiek apspriesti un skaidroti energoefektivitātes pakalpojuma līguma galvenie principi un ESKO sākotnējais piedāvājums. Šīs sapulces laikā noteikti vajadzētu apspriest arī iespēju izveidot ēkas dzīvokļu īpašnieku tiesiskās pārstāvniecības formu (mājas pilnvarotā persona vai DzĪB), ja tādas jau nav.

Sapulces noslēgumā Jums vajadzētu sagaidīt, ka virkne ļoti aktīvu dzīvokļu īpašnieku (parasti daži tādi atrodas), mēģinās apturēt projektu. Pēc šīs sapulces Jums nevajadzētu iespaidoties no viņu negatīvajām darbībām, bet pieņemt pašiem savu lēmumu. Ja Jums ir šaubas, prasiet informāciju neatkarīgās struktūrās, piemēram, Jūsu pašvaldībā, vietējā enerģētikas aģentūrā vai Ēku saglabāšanas un energotaupības birojā  – ESEB. Šo institūciju pārstāvji spēs sniegt Jums profesionālu informāciju un palīdzēt ar padomu.

Sasauciet otru kopsapulci

Pēc pirmās sapulces, kur apspriesta un sniegta pamatinformācija par projektu, tiek sasaukta otrā sapulce. Šajā otrajā kopsapulcē ir laiks pieņemt lēmumus, jo īpaši:

  • jāpieņem lēmums par ēkas visaptverošu atjaunošanu; 
  • jāpiešķir ēkas tiesiskajam pārstāvim un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējam pilnvarojums īstenot ēkas atjaunošanas projektu, izmantojot piedāvāto energoefektivitātes pakalpojuma līgumu.

Ēkas ievēlētājam pārstāvim (ar valdes atbalstu) būs pienākums formāli saskaņot visas energoefektivitātes pakalpojuma līgumā un nesaistošajā priekšlikumā ietverto nosacījumu detaļas (aplēsto enerģijas ietaupījumu, piedāvātās garantijas, visu piedāvāto ēkas atjaunošanas pasākumu sarakstu, sākotnējās izmaksu aplēses u.c.).

Pamatojoties uz Latvijas Dzīvokļa īpašuma likumu, to var panākt tiešā balsojumā sapulces laikā vai vēlāk aptaujas anketā.

Papildus ir nepieciešams veikt parakstu uz kopsapulcē izdotā protokola juridisko pārbaudi Zemesgrāmatā. Šī darbība ir nepieciešama, lai pārliecinātos, ka personām kopsapulcē ir atbilstošas pilnvaras parakstīt protokolu.

Kā dzīvokļa īpašnieks, lūdzu, pārliecinieties, lai kopsapulces protokols vai aptaujas anketas parakstītu tās personas, kuras ir reģistrētas Zemesgrāmatā! Tikai Zemesgrāmatā norādītājiem dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības balsot.

 

[Kas man jājautā attīstītājam, kas piedāvā ēku atjaunot?]                                                                                                                      [Atpakaļ]