Jūs atrodaties šeit

1 Kas ir visaptveroša ēkas atjaunošana?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Visaptverošās atjaunošanas mērķis ir atjaunot un modernizēt Jūsu ēku, panākot pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu un augstāku komfortu dzīvokļos. Tā kā teju viss Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku fonds turpina strauji pasliktināties bargo laika apstākļu un remontu trūkuma dēļ, visaptveroša ēku atjaunošana nodrošina vienlaicīgi ēkas modernizēšanu un enerģijas izmaksu samazinājumu.

Visaptverošās atjaunošanas ietvaros tiek uzlaboti visi Jūsu ēkas konstrukciju un inženiertīklu elementi, kā rezultātā:

  • samazinās enerģijas patēriņš – Jūsu mājokļa apkurināšanai nepieciešams mazāks enerģijas daudzums; 
  • ir labāka temperatūras kontrole – Jūs varēsiet kontrolēt temperatūru katrā Jūsu dzīvokļa istabā; 
  • uzlabots dzīves apstākļu komforts – Jūs baudīsiet atbilstošu temperatūru un iekštelpu gaisa kvalitāti. Samazinās arī satiksmes un ārējo avotu radītais troksnis;
  • uzlabojas veselība un pašsajūta – dažādi pētījumi liecina, ka energoefektivitātes projektu īstenošanas rezultātā uzlabotie iekštelpu apstākļi ievērojami samazina veselības aprūpes izdevumus;
  • nepieciešami mazāki kapitālieguldījumi – efektīvākai, labi nosiltinātai ēkai ir mazāki vai nav nepieciešami neatliekami remontdarbi avārijas situācijās;
  • tas ir labs ieguldījums – pieaug Jūsu dzīvokļa vērtība un pievilcība.

Visaptveroša atjaunošana tāpat ir saistīta ar vēl kādu aspektu: ēkas saglabāšanu ilgtermiņā. Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana, nerūpējoties par visiem būtiskajiem ēkas elementiem, piemēram, jumtu, pamatiem, kāpņu telpām, balkoniem, siltumapgādes un karstā ūdens apgādes sistēmām, ir tuvredzīgs plāns.

Vienkāršiem vārdiem runājot, energoefektivitāte bez visaptverošas atjaunošanas ir zaudēta iespēja un reizēm arī veltīga naudas šķiešana. Tāpēc rokasgrāmatā uzmanība ir veltīta tieši šādai ēkas atjaunošanai, kur ēkas tiek izvērtētas un atjaunotas visā to kopumā.

Atjaunošanas gadījumā jāatrisina problēmas ar ēkas konstrukcijām un inženiertīkliem, kas skar vairumu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Latvijā. Iekšējie siltumapgādes tīkli, pamati, balkoni, kāpņu telpas un jumti ir jāatjauno, lai nodrošinātu labu un pieņemamu dzīves līmeni.

Ēkas norobežojošās konstrukcijas

Ēkas norobežojošās konstrukcijas ir Jūsu ēkas jumts, sienas, logi, grīdas un durvis. Tām ir vissvarīgākā loma būves energoefektivitātē, un tās ir rūpīgi jāizvērtē projektēšanas un plānošanas stadijā. Ēkas siltumenerģijas pieprasījumu un patēriņu ievērojami ietekmē ēkas norobežojošo konstrukciju izvēle un to siltuma siltumcaurlaidības rādītāji.

Lai realizētu visu energoefektivitātes ekonomisko potenciālu Jūsu ēkā, ir nepieciešams projektēt un plānot, atrast finansējumu un arī īstenot ieguldījumus energoefektivitātē. Energoefektivitāti mēra, noskaidrojot Jūsu ēkas ikgadējo enerģijas patēriņu, siltumizolācijas un ēkas norobežojošo konstrukciju stāvokli, kā arī ventilēšanas prasības. Siltuma pārneses koeficients (U-vērtība) ir siltumvadītspējas rādītājs[1]; kas nozīmē – jo zemāks tas ir konkrētam būvmateriālam, jo labākas siltumizolācijas īpašības tam piemīt. Piemēram, vienu metru biezai ķieģeļu sienai piemīt tādas pašas siltumizolācijas īpašības kā 10cm siltumizolācijas plātnei.

Šobrīd pirmās masveida apbūves sēriju ēkās, kas Latvijā būvētas no 20. gadsimta 60. gadiem līdz 1995. gadam, ārējo sienu U vērtības amplitūda ir no 1 līdz 1,58 W/m²K, kas ir 3 līdz 5 reizes augstāka nekā šobrīd normatīvajās prasībās noteiktās vērtības (saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem). Tādējādi esošo ēku siltumizolācijas uzlabošana ir nepieciešams pasākums, kas var nodrošināt ievērojamu enerģijas ietaupījumu.

Apkures sistēma

Lielākā daļa Latvijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ir aprīkotas ar viencauruļu apkures sistēmām bez apvadkanāla vai plūsmas kontroles. Šīs sistēmas lielākoties ir novecojušas, un tām ir nepieciešami ievērojami uzlabojumi. Šo sistēmu atjaunošanai pastāv divi risinājumi:

  • siltumapgādes sistēmas atjaunošana, izmantojot to pašu vienas caurules konfigurāciju,
  • divu cauruļu sistēmu uzstādīšana ar horizontālo siltumenerģijas sadali uz dzīvokļiem.

Vairumā gadījumu apkures sistēmu ir ieteicams atjaunot, izvēloties vienas caurules konfigurāciju, jo tā nodrošina labu siltuma kontroli un sadali starp dzīvokļiem, kā arī izmaksas ir pieņemamas. Galvenais šī risinājuma ierobežojums ir uzskaite, jo individuāla siltumenerģijas patēriņa uzskaite katrā dzīvoklī nav iespējama.

Neatkarīgi no sistēmas konfigurācijas, renovējot siltumapgādes sistēmu, visi galvenie sadales cauruļvadi pagrabā un tehniskajos bēniņos ir jānosiltina, izmantojot speciālus tehniskus siltumizolācijas risinājumus. Sistēmā ir arī jāuzstāda termostatiskie radiatoru vārsti un piemēroti balansējošie vārsti vienmērīgai temperatūras sadalei visā ēkā.

Karstā ūdens apgādes sistēma

Vairums esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Latvijā ir aprīkotas ar centralizētu karstā ūdens apgādes sistēmu. Šo sistēmu cirkulācijas loki arī tiek izmantoti apkurei vannas istabā. Sistēmas nereti ir visai sliktā tehniskā stāvoklī, un to siltuma zudumi ir ievērojami.

Visaptverošās atjaunošanas projekta ietvaros šī sistēma arī tiek atjaunota. Pastāv vismaz divi risinājumi:

  • Esošā sistēma tiek demontēta. Vannas istabas dvieļu turētāji tiek pieslēgti pie dzīvokļu siltumapgādes sistēmas, un tiek uzstādīta jauna karstā ūdens sistēma. Jaunā sistēma tiek projektēta tā, lai līdz minimumam samazinātu cauruļu diametrus un cirkulācijas loka garumu. Mērķis ir līdz minimumam samazināt ēkas enerģijas patēriņu.
  • Esošā sistēma tiek atjaunota, nomainot visas sadales caurules, izmantojot to pašu sistēmas konfigurāciju.

Ventilācijas sistēma

Ventilācijas sistēma apgādā telpas ar svaigu gaisu un izvada no tām piesārņoto. Izmēru un veikto funkciju ziņā tās ir ļoti dažādas, bet svarīgas, jo atbilstoša ventilācija nodrošina svaiga gaisa piegādi dzīvoklī, novērš kondesāta un pelējuma rašanos.

Ēkas ventilācijas sistēmas projektam un specifikācijai ir milzīga ietekme uz enerģijas patēriņu. Reizēm dabiskā ventilācija ir vislabākais risinājums, savukārt citos gadījumos nepieciešama mehāniskā ventilācija ar rekuperāciju. Izvēlētais risinājums ir atkarīgs no ēkas tipa, izmantošanas veida un iedzīvotājiem. Energoaudita laikā un projekta izstrādes stadijā ventilācijas iekārtu speciālistiem ir jāidentificē konkrēta, Jūsu ēkai piemērota sistēma, izskatot dažādās iespējas, sākot no pilnībā centralizētām, mehānisko ventilācijas sistēmu ventilācijas sistēmām un beidzot ar decentralizētu hibrīda ventilācijas sistēmu.

[1] U vērtība: siltuma pārneses ātruma caur ēkas strukturālo elementu (piemēram, sienu vai logu) rādītājs vai ņemot vērā materiāla blīvumu. U vērtība tiek iegūta, siltuma pārneses ātrumu caur konstrukciju (tas var būt viens materiāls vai kompozītmateriāls) dalot ar temperatūras starpību konstrukcijas abās pusēs. Mērvienības ir W/m²K

 

[Ievads]                                                                     [Atpakaļ]                                                [Kas ir Energoefektivitātes pakalpojuma līgums?]