Jūs atrodaties šeit

5 Kas man jājautā attīstītājam, kas piedāvā ēku atjaunot?

[Lejupielādēt nodaļu]

 

Pirms Jūs sākat, Jums un visiem Jūsu ēkas dzīvokļu īpašniekiem ir jābūt nepārprotamai vienprātībai par to, ko Jūs vēlaties panākt. Vai tā ir vienkārši ēkas atjaunošana, nodrošinot enerģijas ietaupījumu un izmantojot subsīdijas? Vai arī Jūs patiesībā sagaidāt kaut ko vairāk? Vai ir kādi papildus darbi, kurus Jūs uzskatāt par būtiskiem (lifta atjaunošana vai pat lifta ierīkošana) un vai iedzīvotāji vienprātīgi atbalsta šo darbu apmaksu?

Tiklīdz Jūs esat nonākuši pie vienprātīga lēmuma un izpratnes, kāda veida ēkā Jūs vēlaties turpmāk dzīvot, ir laiks sākt rīkoties un uzsākt projekta īstenošanu.

Ja gribat atjaunot savu ēku, pastāv daudz iespēju, kā Jūs to varat izdarīt: piemēram, procesu var organizēt Jūsu ēkas apsaimniekošanas uzņēmums vai arī Jūsu mājas vecākais uzņemsies vadību un nolīgs konsultantu, kas palīdzēs šajā procesā. Vai arī, rokasgrāmatas iedrošināti, Jūs varat aicināt slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Šajā brīdī Jums ir jāparūpējas par dažiem būtiskiem aspektiem.

Neatkarīgi no modeļiem

Neatkarīgi no veida, kuru Jūs izvēlēsieties savas ēkas atjaunošanai, Jums ir jānodrošina, lai visi šī procesa ietvaros nolīgtie uzņēmumi:

 • veidotu ilgtermiņa, godīgas un atklātas attiecības ar Jums, ieskaitot skaidru un regulāru saziņu par projekta attīstības gaitu un jebkādiem jautājumiem, kas Jums var rasties; 
 • visas darbības ēkas atjaunošanas procesā veiktu droši un likumīgi; 
 • izvēlētos ekonomiski izdevīgus risinājumus; 
 • nodrošinātu kvalificētu personālu projekta izstrādē un īstenošanā; 
 • nodrošinātu augstu kvalitāti un rūpīgi izpildītu darbus visos projekta īstenošanas posmos.

Papildus jautājumi ESKO

Ja izvēlaties energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju, tad Jums ir jāpārliecinās, ka izvēlētajam uzņēmumam ir nepieciešamā pieredze projektu sagatavošanā (pašvaldības izsniegtas atļaujas, laba sadarbība ar Jūsu siltumapgādes uzņēmumu un namu apsaimniekošanas uzņēmumu), kā arī tas pienācīgi dara savu darbu, piemēram, visas darbības atjaunošanas procesa ietvaros veic droši un likumīgi, un visbeidzot nodrošina Jums atbalstu visa līguma darbības laikā. Tāpat jautājiet citu uzņēmumu un banku atsauksmes.

Ir jābūt skaidram, ka ESKO izvēlēsies un īstenos ekonomiski izdevīgus risinājumus un patiesi uzņemsies izpildes riskus.

ESKO ir jābūt spējīgam sniegt pārskatu par ēkas stāvokli, iesniegt rūpīgu analīzi par enerģijas lietojumu un izdevumiem, sagatavot tehniskos risinājumus esošā stāvokļa uzlabošanai, aprēķināt enerģijas un izmaksu ietaupījumu un projekta lietderīgumu (saimniecisko izdevīgumu).

Tas ietver detalizētu skaidrojumu par uzņēmuma izpratni attiecībā uz garantijām, kas aprakstītas nākamajā nodaļā. To nolūks ir gādāt par Jūsu veselības aizsardzību, Jūsu drošību, Jūsu komfortu un Jūsu naudu, sniedzot vislabāko pakalpojumu par piemērotāko cenu. Cenā ir iekļautas finansējuma un ilgtermiņa apkopes izmaksas, kas nodrošinās garantētā ietaupījuma uzturēšanu, izmantojot vispārpieņemtos mērījumu un verifikācijas standartus.

Energoefektivitātes pakalpojuma līgums ir balstīts uz sadarbību, saziņu un uzticību starp Jums un energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Ja trūkst kāds no šiem elementiem, tas novedīs pie pārpratumiem un strīdiem. Jūs meklējat ilgtermiņa partneri. ESKO ir jāatbalsta Jūsu mērķis izveidot tādu ēku un mājas, ar kurām Jūs gribat lepoties. Un vienlaikus ir jāspēj un jāgrib uzņemties ilgstošas saistības: ESKO būs atbildīgs par Jūsu ēku nākamos 20 gadus!

Labs rādītājs ir ESKO gatavība sarežģītiem projektiem un brīžiem, kad viss nenorit pēc plāna. Nekas nekad nenorit tā, kā plānots projekta nodošanas posmā vai ietaupījuma mērījumu un pārbaužu, apkopes posmos. Tieši tad Jums ir vajadzīgs tāds energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs, kuram vispirms rūpēs Jūsu intereses.

Jūs meklējat arī tādu ESKO, kas būs gatavs ar Jums sazināties un komunicēt. Jūs gribat zināt, cik bieži viņi sazināsies, kā viņi sazināsies un kurš būs atbildīgs par Jūsu ēkas projekta koordinēšanu.

Jūs gribat zināt, kāda ir ESKO pieredze visaptverošā atjaunošanā. Kā viņi novērtēs vispiemērotākos risinājumus Jūsu ēkas atjaunošanā? Vai ESKO var uzrādīt atsauksmes?

Un tad dodieties uz citām ēkām Jūsu pilsētā vai citās pašvaldībās un jautājiet! Lūk, daži vienkārši jautājumi:

 • Vai jūs atkal nolīgtu šo ESKO?
 • Vai jūs bijāt apmierināti ar darbu kvalitāti?
 • Kā ESKO nodrošināja ikdienas uzkopšanas darbus?
 • Vai ar ESKO bija viegli sarunāties?
 • Kā ESKO tika galā ar nesaskaņām un darbu izmaiņām?
 • Vai darbs tika pabeigts termiņā un atbilstoši nolīgtajam? Ja nē, kāpēc ne?

 

[Energoefektivitātes pakalpojuma līguma finansējums]                                  [Atpakaļ]                                  [Esmu pārliecināts. Ko tālāk?]