Jūs atrodaties šeit

AS "LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY" (LABEEF)

AS "LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY" (LABEEF) ir alternatīvo investīciju pārvaldes uzņēmuma "Funding for Future" (F3) izveidots fonds, kura galvenais mērķis ir sekmēt ilgtermiņa investīciju vidi dzīvojamo un publiskā sektora ēku visaptverošiem atjaunošanas projektiem. Fonds darbojas saskaņā ar projekta "SUNShINE" sagatavotām vadlīnijām, kuru ietvaros finansējuma piesaistei nodrošina atklātu un standartizētu mehānismu. Vertikāli integrējot ieguldījumu procesu un paplašinot caurredzamo finansējuma piesaisti, Fonds spēj optimāli izmantot radītās sinerģijas un tādējādi samazināt kopējās darījumu izmaksas.

Pašreiz Latvijā ir aptuveni 32 000 daudzdzīvokļu ēku, kuras neatbilst mūsdienu siltumtehnisko prasību normām. Lai dzīvokļu īpašniekiem palīdzētu atjaunot novecojušos īpašumus ar garantiju uz nākamajiem 15-20 gadiem, neuztraucoties par to, kur iegūt nepieciešamo finansējumu vai, kā plānot un realizēt projektus, ēku atjaunošanas programmā tiek piedāvāti trīs tipu Energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) formāti: EPC, EPC+ un EPC++, kuru īstenošanai līdz 2022. gadam ir pieejams Eiropas Savienības atbalsts (līdz 50% no investīcijām, kas nepieciešamas energoefektivitātes paaugstināšanai). LABEEF šobrīd piedāvā finansējumu jau 80 daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Tiek sagaidīts, ka, līdz ar Eiropas Savienības finansējuma beigām, izveidotā infrastruktūra, nozares uzkrātā pieredze un tehnoloģiju attīstība nodrošinās rentablus un iedzīvotājiem pieejamus EPC arī bez Eiropas Savienības atbalsta.

F3 tiešsaistes platforma vienkāršo investīciju piesaistes procesu un izlīdzina visu iesaistīto pušu intereses, nodrošinot diversificētu ieguldījumu bāzi plaša spektra investoriem. Fonds tiek finansēts ar investīcijām no Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas kā arī no privātiem ieguldītājiem.