Jūs atrodaties šeit

Projekta SUNShINE kopsavilkums

Sv, 20/03/2016 - 13:43

Ēkas visaptverošo atjaunošanu iespējams finansēt ar enerģijas ietaupījumiem. Taču, lai īstenotu energoefektivitātes ekonomisko potenciālu, nepieciešama profesionāla projekta sagatavošana, finansēšana, ieviešana un garantiju nodrošināšana. Vairums uzņēmumu, kuri nodrošina šos pakalpojumus, ir ierobežota bilance, un tie nespēj uzņemties liela apjoma ilgtermiņa parādus. SUNShINE projekta ietvaros tiek veidotas procedūras un nepieciešamie dokumenti projektu pārfinansēšanai - pārdodot nākotnes naudas plūsmas no Energoefektivitātes līguma (EPC+) projektiem speciāli izveidotam forfaitinga fondam LABEEF. Pēc nākotnes naudas plūsmas pārdošanas EPC+ sniedzējs (uzņēmums) joprojām ir saistīts ar māju un turpina garantēt enerģijas ietaupījumus un veikto darbu kvalitāti visā līguma termiņā (15-20 gadi). Fonda mērķis ir piesaistīt gan vietējos, gan ārvalstu investorus. Tas radītu sekundāro tirgu, kurā notiktu EPC+ projektu nākotnes ienākumu iegāde, lai projektu īstenotājiem tiktu nodrošināts apgrozāmais kapitāls.

Lejuplādēt