Rokasgrāmata

Rokasgrāmatā vienkāršā veidā gan no teorētiskā, gan praktiskā skatu punkta ir aprakstīts daudzdzīvokļu ēku visaptverošas atjaunošanas process, kas balstīts uz Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Grāmatas mērķis ir kļūt par izziņas līdzekli ikvienam, kam interesē visaptveroša ēku atjaunošana, sākot no ēkas atjaunošanas darbu plānošanas līdz projekta finansēšanai Energoefektivitātes pakalpojuma līguma ietvaros

Publikācija

Līdz šim Energoefektivitātes pakalpojuma līgums Latvijā galvenokārt izmantots tikai privātā sektorā, īstenojot daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas vai apgaismojuma modernizācijas projektus. Ņemot vērā pieredzi daudzdzīvokļu ēku sektorā un citās valstīs, projekta Accelerate SUNShINE ietvaros ir izstrādāts un piedāvāts Energoefektivitātes pakalpojuma līgums sabiedrisko ēku atjaunošanai Latvijā. Sabiedrisko ēku atjaunošanas gadījumā piedāvāti vairāki iespējamie līguma papildinājumi (pielikumi), kurus var izmantot atkarībā no pasūtītāja vajadzībām un konkrētā projekta mērķiem