Päästa oma kodu, päästa planeet!

Enamik Ida-Euroopa ühiskonnast elab nõukogudeaegsetes kortermajades ning nende majade keskmine eluiga on lähenemas lõpule. See on põhjus, miks mitmepere-elamute renoveerimine on ülimalt vajalik. Hoonete tervikliku renoveerimise eesmärgiks on uuendada ja kaasajastada mitmepere-elamud, vähendada hoonete energiatarbimist ning tagada mugav elukeskkond igale majaelanikule, seeläbi pikendades kortermaja eluiga.

Lahendus?

SUNShINE

Aastal 2015 lõid Riia Tehnikaülikool koostöös finants-nõunikega projekti SUNShINE, eesmärgiga kaasata ja teavitada kõiki huvitatud osapooli võimalusest terviklikult renoveerida mitmepere-elamud energiasäästu investeeringute või EPC+ kaasabil. See on üks pikaajalistest lahendustest, mille eesmärgiks on säästa mitmepere-elamuid ning tagada soe, turvaline ja kaunis kodu igale elanikule. Kokku on põhjaliku renoveerimise projekti investeeritud 1 048 635,85 eurot.

Accelerate SUNShINE

Aastal 2017 algatatud projekt “Accelerate SUNShINE” on jätk projektile “SUNShINE” taaselustamaks munitsipaal ja kortermajade tervikliku renoveerimise projekte ja tagamaks energiasäästu garantii elluviimist infrastruktuuri ja ühiskondlike hoonete arendamisel. Projekti partneriteks on Bauska, Tukumsi, Adazi ja Jurmala omavalitsused Lätis, kes on vastutavad teabe- ja finantsalase toe eest mitmepere-elamute elanikele. Kokku on põhjaliku renoveerimise projekti investeeritud 2 705 975,92 eurot.

Viimased uudised

Saavutus

1
Koosolekud peetud
1
Investeeringud renoveerimisse
1
Sõlmitud lepingud

Projekti partnerid