Aicinājums biedrībām un namu apsaimniekotājiem!

Projekta Accelerate SUNShINE partneri SIA “Ekodoma” ir izveidojuši aicinājumu biedrībām un namu apsaimniekotājiem pieteikties energoefektivitātes garantijai.

Energoefektivitātes garantiju iedzīvotāji var saņemt papildus būvniecības garantijai. Tā garantē, ka pēc ēkas atjaunošanas ēkas iedzīvotāji par siltumenerģiju maksās tik, cik tas tika solīts energoauditā un tehniskajā projektā.

Garantijas rezultātā Jums noteikti nevajadzētu maksāt dārgāk, jo Jūs neprasāt neko papildus. Jūs kā iedzīvotāji vēlaties saņemt kvalitatīvu un nomērāmu rezultātu, par kuru Jūs jau maksājat. Būvniekam ir pienākums atjaunošanas darbus veikt atbilstoši būvniecības normatīviem, kā rezultātā siltumenerģijas patēriņam ir arī jābūt tādam, kā plānots energoauditā.

SIA “Ekodoma” aicina  pieteikties visu daudzdzīvokļu ēku biedrības un/vai namu  apsaimniekotājus, lai ēku atjaunošanas būvniecības iepirkumā  iekļautu 5 gadu energoefektivitātes garantiju (saskaņota ar ALTUM).

Ja Jūsu daudzdzīvokļu ēkas tehniskais projekts ir saskaņots un iesniegts ALTUM  un vēl nav izsludināts būvniecības iepirkums, piesakieties, aizpildot anketu šeit, un SIA “Ekodoma” ar Jums sazināsimies!

SIA “Ekodoma” sniegtais atbalsts šīs iniciatīvas ietvaros ir bez maksas!

http://ekodoma.lv/lv/jaunumi/aicinajums-biedribam-un-namu-apsaimniekotajiem