Kvalitātes garantijas divdesmit gadu garumā

Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēja jeb ESKO loma ēku visaptverošā atjaunošanā ir ļoti būtiska

ESKO sniedz plašu ar energoefektivitāti saistītu pakalpojumu klāstu saskaņā ar Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu jeb EPC. ESKO pakalpojumi ir saistīti ar visiem ēkas atjaunošanas projekta etapiem: sākot ar energoaudita veikšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi un beidzot ar īstenotā būvprojekta energoefektivitātes rādītāju analīzi un rezultātu monitoringu.

ESKO garantē noteiktu enerģijas patēriņa samazinājumu ēkā, iekštelpu un karstā ūdens temperatūru, kvalitatīvi veiktus būvdarbus un regulāru ēkas apsekošanu un veikto investīciju apkopi visā līguma darbības laikā, lai tā arī pēc 15 vai 20 gadiem pēc atjaunošanas izskatītos kā jauna.

ESKO pakalpojumus var sniegt ikviens uzņēmums, kurš ir gatavs sniegt garantijas, kam ir atbilstošas zināšanas un pieredze energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanā vai organizēšanā, to skaitā, apsaimniekošanas, siltumapgādes, kā arī būvniecības uzņēmumi. Latvijā ir īstenoti jau 18 daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projekti ar energoefektivitātes garantijām, no kuriem 16 ir īstenojis SIA “RenEsco”, bet divus – pašvaldības SIA “Salaspils siltums”.

Jūsu uzņēmums vēlas piedāvāt energoefektivitātes garantiju. Kā rīkoties?

  1. Sazinieties ar mums, lai pārrunātu sadarbības iespējas.
  2. Regulāri saņemiet jaunumus par aktuālajiem konkursiem ēku visaptverošai atjaunošanai.
  3. Piedalieties konkursos ar savu piedāvājumu!

Projektu SUNShINE un Accelerate SUNShINE ietvaros mēs palīdzam organizēt ne tikai daudzdzīvokļu ēku, bet arī publisko ēku atjaunošanas projektus ar energoefektivitātes garantiju.

Mēs esam izstrādājuši virkni dokumentu veidnes un informatīvos materiālus, kas potenciālajiem ESKO ievērojami atvieglos energoefektivitātes pakalpojuma sniegšanu un projektu īstenošanu.

Projekta partneri