Siltākas, drošākas un vizuāli pievilcīgākas ēkas Latvijas iedzīvotājiem!

Liela daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo padomju laikā celtajos tipveida namos un šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, līdz ar to nepieciešama šo ēku atjaunošana.

Visaptverošas atjaunošanas mērķis ir atjaunot un modernizēt ēku, panākot pēc iespējas mazāku enerģijas patēriņu un vienlaicīgi nodrošinot komfortablus apstākļus ikvienam mājas iedzīvotājam, tādējādi pagarinot daudzdzīvokļu ēkas mūžu jeb kalpošanas laiku.

Dod mājai otru dzīvi!

Visaptverošās atjaunošanas ietvaros tiek uzlaboti ēkas konstrukciju un inženiertīklu elementi, kā rezultātā:

 • samazināsies enerģijas patēriņš – ēkas apkurināšanai nepieciešams mazāks enerģijas daudzums;
 • nodrošināta temperatūras kontrole – ikviens iedzīvotājs varēs kontrolēt temperatūru katrā dzīvokļa istabā;
 • uzlaboti dzīves apstākļi – garantēta iekštelpu gaisa kvalitāte un silts mājoklis jebkurā gadalaikā;
 • samazināti kapitālieguldījumi – energoefektīvai, kvalitatīvi nosiltinātai ēkai nav nepieciešami līdzekļi neplānotiem remontdarbiem;
 • tas ir gudrs lēmums nākotnei – visaptverošas ēkas atjaunošanas rezultātā jūsu dzīvokļa vērtība pieaugs par 20-30 procentiem.

Vēlies atjaunot savu daudzdzīvokļu ēku? Uzzini vairāk par iespējamo atbalstu Bauskas, Jūrmalas, Tukuma un Ādažu pašvaldībās!

Labās prakses piemēri

Iepazīsties ar mūsu partneru realizētajiem projektiem!

Jūsu ēkas īpašnieki ir nolēmuši atjaunot savu ēku. Kādi ir nākošie soļi?

 1. Konsultējieties ar mums par iespējamajiem risinājumiem.
 2. Sasauciet iedzīvotāju kopsapulci.
 3. Pieņemiet lēmumu PAR savas daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu.
 4. Parakstiet energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC un saņemiet atbalstu.
 5. Ēkas visaptveroša atjaunošana var sākties.
 6. Daudzdzīvokļu ēka tiek nodota ekspluatācijai un norit regulāra apkope.

Biežāk uzdotie jautājumi

EPC ir līgums starp juridisku personu – energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju (ESKO) un daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem ar mērķi atjaunot daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku un garantēt noteiktu siltumenerģijas ietaupījumu. Uzzināt vairāk.

ESKO ir juridiska persona, kas nodrošina daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu, parakstot ar iedzīvotājiem Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu jeb EPC. Uzzināt vairāk.

Izvēloties slēgt Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC), atjaunošanas projektu īsteno un apmaksā energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs (ESKO), ja dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē netiek lemts citādāk. ESKO nodrošina nepieciešamos kapitālieguldījumus, bet ieguldījumi daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanā tiek atmaksāti no ietaupītās siltumenerģijas, iegūtā finansiālā atbalsta un dzīvokļu īpašnieku maksājumiem, ko tie veic saskaņā ar EPC noteikto. Uzzināt vairāk.

Projekta partneri