Ilgtspējīgs finansēšanas risinājums ēku atjaunošanai

LABEEF nodrošina energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem jeb ESKO nepieciešamo finansējumu ēku atjaunošanas projektiem.

AS “LATVIAN BALTIC ENERGY EFFICIENCY FACILITY” jeb LABEEF ir investīciju pārvaldes uzņēmuma Funding for Future B.V. jeb F3 izveidots fonds, kura galvenais mērķis ir sekmēt ilgtermiņa investīcijas dzīvojamo un publiskā sektora ēku visaptverošas atjaunošanas projektos.

Pārliecinoties, ka ESKO ir pienācīgi veicis darbus un sasniedzis Energoefektivitātes pakalpojuma līgumā (EPC) noteiktos ēku energoefektivitātes mērķus, fonds nopērk tā nākotnes ieņēmumus, lai ESKO varētu īstenot nākamos visaptverošas atjaunošanas projektus. Fonds darbojas saskaņā ar vadlīnijām, kuras kalpo par pamatu, lai LABEEF izvērtētu finansējuma piešķiršanu konkrētiem ESKO.

Lai varētu saņemt LABEEF finansējumu, atjaunotajām ēkām jāatbilst augstākajiem energoefektivitātes standartiem, vienlaikus sniedzot īpašniekiem drošības, veselības un komforta garantijas līdz pat 20 gadiem. LABEEF fonda darbību finansē privātie ieguldītāji un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

LABEEF investīciju vadlīnijas un tiešsaistes platforma nodrošina atklātu un caurspīdīgu finansēšanas procesu, kurā ņemtas vērā visu iesaistīto pušu intereses. Rezultātā ESKO ir līdzekļi jaunu visaptverošas atjaunošanas projektu īstenošanai, bet iedzīvotajiem ir nodrošināti silti, droši un vizuāli pievilcīgi mājokļi turpmākos 15 līdz 20 gadus.

Saskaņā ar vadlīnijām finansēšanas process sadalās 3 posmos:

  1. LABEEF finansē projektus, kas īstenoti atbilstoši LABEEF standartiem un izmantojot LABEEF standarta dokumentāciju, t.sk. Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) veidnes: EPC, EPC+ un EPC++. Šīs prasības jāievēro ESKO, pirms tas uzsāk ēkas atjaunošanu.
  2. Kad ESKO ir gatavs īstenot ēkas atjaunošanas projektu atbilstoši LABEEF prasībām un ir vienojies ar komercbanku par projekta finansējumu pirmajiem 2-3 gadiem, LABEEF paraksta savu apņemšanos iegādāties ESKO nākotnes ieņēmumus, kas tiks gūti konkrētajā projektā.
  3. Pēc tam, kad ēkas atjaunošana ir veikta un ir pagājusi viena apkures sezona, LABEEF veic ESKO paveikto darbu auditu un pārliecinās, vai ir sasniegti EPC noteiktie mērķi. Ja tas ir izdarīts, LABEEF nopērk ESKO nākotnes ieņēmumus, kas tiks gūti konkrētajā projektā.

2018. gada nogalē LABEEF refinansēja pirmo sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atjaunošanu Cēsīs, Siguldā un Rīgā. 2019.gadā ir plānoti vairāki jauni projekti.

Ja jūsu uzņēmums gatavojas realizēt ēkas atjaunošanas projektu un jūs izvērtējat tā finansēšanas iespējas, tad sazinieties ar mums, lai pārrunātu sadarbības iespējas!

Projekta partneri