Lietošanas noteikumi

ShareX Platforma ir interneta vietņu kopums, kas risina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Visaptverošu renovāciju Latvijā. Tās ietver publisko telpu atbilstoši programmai „Sunshine” un „Sandbox”, un tās var mainīties.

ShareX Platformas piedāvātie pakalpojumi ietver interneta vietnes, saturu un materiālus, lietotnes, publicēšanu, izpēti, aptauju salīdzinošo apkopojumu, forumu un ziņojumapmaiņas pakalpojumu, sociālo kopienu un citas iespējas, kas tiek piedāvātas saistībā ar Platformu (turpmāk kopā saukti – “ShareX Platforma”).

ShareX Platformu pārvalda „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”, saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem dibināta un pastāvoša biedrība ar reģistrācijas Nr. 40008198558, PVN Nr. LV40008198558, ar galveno biroju un juridisko adresi Baznīcas iela 31/8, Rīga, LV-1010, turpmāk tekstā – “ESEB”, sadarbībā ar Funding for the Future B.V. un tā saistītajām sabiedrībām/fondiem (turpmāk tekstā saukti arī „mēs” un „mūs”).

Kā ShareX Platformas Reģistrētais lietotājs Jūs varēsiet izveidot sev lietotāja profilu, ievietot saturu savos diskusiju forumos, sarakstīties ar citiem Reģistrētajiem lietotājiem un saņemt no mums informāciju par gaidāmajiem notikumiem, jaunumiem mūsu pieejā, mūsu produktos un pakalpojumos, izmaiņām ShareX Platformā un ar diferenciāciju saistītajos jautājumos.

Jums lietojot ShareX Platformu, Jum ir jāievēro šis Lietošanas noteikumu līgums (turpmāk – „Lietošanas noteikumi”). Šie Lietošanas noteikumi ir atsevišķi un papildus jebkādiem Lietotāja licences līgumiem, ar kuriem piešķirta licence izmantot mūsu ar īpašumtiesībām aizsargātos materiālus (piemēram, Sandbox, testēšanas rīkus, aptaujas, renovācijas gadījumu izpēti un citus materiālus). Šie Lietošanas noteikumi un Lietotāja licences līgums ir interpretējami kopā. Tomēr gadījumā, ja rodas pretrunas starp Jūsu Lietotāja licences līgumu un šiem Lietošanas noteikumiem, Lietotāja licences līgums ir noteicošais. Lūdzam rūpīgi izlasīt šos Lietošanas noteikumus pirms un pēc reģistrēšanās ShareX Platformas izmantošanai.

Mēs nodrošinām ShareX Platformu un saistītos pakalpojumus vienīgi Jūsu personīgai nekomerciālai izmantošanai un ar nosacījumu, ka Jūs ievērojat šos Lietošanas noteikumus. Nekāda informācija, kurai Jūs piekļūstat ar Platformas starpniecību, nav uzskatāma par ieteikumu vai pamudinājumu noslēgt jebkāda veida līgumu. Jūs nedrīkstat izmantot ShareX Platformu vai jebkādus tajā pieejamos materiālus, saturu vai pakalpojumus, izņemot, ja tas ir skaidri šeit noteikts, nedz arī jebkādā nelikumīgā vai šajos Lietošanas noteikumos aizliegtā nolūkā. Jūsu piekļuve ShareX Platformai var tikt nekavējoties pilnībā vai daļēji pārtraukta vienīgi pēc mūsu ieskatiem, ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Jūs neievērojat jebkurus šo Lietošanas noteikumu un/vai papildu noteikumu noteikumus, vai jebkāda cita iemesla dēļ, vai bez iemesla. Mēs paturam tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem noraidīt, atteikties piešķirt vai ierobežot, apturēt vai izbeigt Jūsu ShareX Platformas izmantošanu jebkurā laikā, ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma, un bez saistībām.  

Šie Lietošanas noteikumi nosaka juridiski saistošus noteikumus Jūsu ShareX Platformas izmantošanai. Izmantojot ShareX Platformu, Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi Jums ir saistoši neatkarīgi no tā, vai Jūs esat „Viesis” (kas nozīmē, ka Jūs vienkārši pārlūkojat ShareX Platformu) vai arī Jūs esat “Reģistrētais lietotājs” (kas nozīmē, ka Jūs esat reģistrējies ShareX Platformā). Jēdziens “Lietotājs” attiecas uz Viesi vai Reģistrēto lietotāju.

Jums ir atļauts lietot ShareX Platformu vienīgi tad, ja Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un šos Lietošanas noteikumus. Ja Jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, Jums nekavējoties vajadzētu pamest ShareX Platformu un pārtraukt ShareX Platformas lietošanu. Ja jebkurā laikā pēc tam, kad esat kļuvis par ShareX Platformas Reģistrēto lietotāju, Jums nav pieņemami visi šo Lietošanas noteikumu noteikumi un nosacījumi, Jums ir nekavējoties jāpārtrauc izmantot ShareX Platformu. Jūsu ShareX Platformas lietošana veido Jūsu piekrišanu, ka šie Lietošanas noteikumi bez ierobežojuma, kvalificēšanas vai izmaiņām Jums ir saistoši.

Reģistrācijas procesa gaitā Jums ir jāizlasa šie Lietošanas noteikumi un jānorāda Jūsu akcepts, ja Jūs vēlaties kļūt par ShareX Platformas Reģistrēto lietotāju, sazināties ar citiem Reģistrētajiem lietotājiem vai lietot ShareX Platformu.

Mēs varam periodiski grozīt šo Līgumu, un šādi grozījumi stājas spēkā pēc to publiskošanas ShareX Interneta vietnē. Jūs piekrītat, ka Jums ir saistošas jebkādas izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos, kad Jūs lietojat ShareX Interneta vietni pēc šādu grozījumu publiskošanas. Svarīgi, lai Jūs regulāri pārskatītu šos Lietošanas noteikumus, lai pārliecinātos, ka Jums ir zināms par izmaiņām.

Gadījumos, kad mēs veiksim jebkādu šo Lietošanas noteikumu aktualizēšanu, mēs šo faktu īpaši izcelsim mūsu Interneta vietnē. Turklāt, ja Jūs reģistrējat kontu, un šie Lietošanas noteikumi vēlāk tiks izmainīti jebkādā būtiskā veidā (piemēram, drošības, juridisko vai regulējuma apsvērumu dēļ), mēs informēsim Jūs, nosūtot ziņu uz Jūsu ShareX kontu un/vai e-pastu uz e-pasta adresi, kuru Jūs esat mums norādījis, un grozītie Lietošanas noteikumi stāsies spēkā vienu (1) nedēļu pēc šāda paziņojuma. Jums nebūs nekāda pienākuma turpināt izmantot Platformu pēc jebkura šāda paziņojuma, taču, ja Jūs nepārtrauksiet savu Reģistrētā lietotāja statusu, izpildot norādījumus Lietotāja konta iestatījumu lapā šīs vienas (1) nedēļas laikā, Jūsu turpināšana lietot Platformu pēc šā vienas (1) nedēļas termiņa beigām būs Jūsu piekrišana grozītajiem Lietošanas noteikumiem.

ShareX Platforma patur tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem noraidīt, atteikties publiskot vai dzēst jebkādu Jūsu ievietoto ziņojumu (tai skaitā privātas ziņas).

1.      Tiesības lietot

Izmantojot ShareX Interneta vietnes Pakalpojumus, Jūs apliecināt un garantējat, ka:

a)      visa Jūsu iesniegtā reģistrācijas informācija ir patiesa un precīza;

b)      Jūs nodrošināsiet šīs informācijas precizitāti un uzņematies visu atbildību par Jūsu piekļūšanai ShareX Platformai nepieciešamo paroļu konfidencialitātes saglabāšanu;

c)      Jums lietojot ShareX Platformu, netiek pārkāpti nekādi piemērojamie tiesību akti vai noteikumi. ShareX Platformas lietošana un kļūšana par Reģistrēto lietotāju nav spēkā gadījumos, kad tā ir aizliegta.

2.      Termiņš

Šie Lietošanas noteikumi paliek pilnībā spēkā un ievērojami, kamēr Jūs lietojat ShareX Platformu, jebkādus tajā esošos pakalpojumus, ja vien Jūs vai mēs neizbeidzam atbilstoši šajos Lietošanas noteikumos noteiktajam. Jūs varat jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ pārtraukt savu Reģistrētā lietotāja statusu, ievērojot Lietotāja konta iestatījumu lapā sniegtos norādījumus.

3.      Maksājumi

Reģistrētā lietotāja statuss ShareX Platformā šobrīd ir bezmaksas. Tomēr Jūs atzīstat, ka mēs paturam tiesības kādā brīdī nākotnē prasīt samaksu par šo pakalpojumu un laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem mainīt maksu. Jūs tiksiet iepriekš informēts, ja mēs veiksim jebkādas izmaiņas maksājumos.

4.      Parole

Pierakstoties kā Reģistrētam lietotājam, Jums tiks lūgts izvēlēties paroli. Jūs esat pilnībā atbildīgs par savas paroles konfidencialitātes nodrošināšanu un jebkādu un visu sava konta lietošanu. Jūs piekrītat neizpaust savu paroli nevienai trešajai personai un nevienā brīdī neizmantot cita Reģistrēta lietotāja kontu, lietotājvārdu vai paroli. Jūs piekrītat nekavējoties mūs informēt, ja Jums ir aizdomas par neatļautu Jūsu konta izmantošanu vai piekļuvi Jūsu parolei.

5.      Personīgā atbildība 

Jūs piekrītat rūpīgi izturēties pret informāciju, kuru Jūs izvietojat vai sniedzat citiem Lietotājiem ShareX Platformā. Jūs saprotat, ka šī interneta vietne satur iespējas, kas ļauj Reģistrētajiem lietotājiem apmainīties ar citiem Reģistrētajiem lietotājiem ar personīgu informāciju, piemēram, demogrāfiskajiem datiem, personīgo izvēli un aptauju rezultātiem, cita starpā. Jūs varēsiet kontrolēt un piekrist uzņemties atbildību par jebkādu personīgu informāciju, kuru Jūs publiskojat savā “personīgajā lapā”, vai jebkādu informāciju, kuru Jūs izpaužat citam Reģistrētajam lietotājam ar savas “uzticības personas” sistēmas starpniecību. Jūs saprotat, ka Jums nevajadzētu norādīt vai izpaust tālruņa numurus, fiziskās adreses, uzvārdus, kredītkaršu datus vai citu informāciju, kas citiem ļautu atrast vai sazināties ar Jums bez Jūsu piekrišanas.

Jūs nedrīkstat ievietot fotogrāfijas, video vai citus materiālus, kas satur kailu miesu vai neķītru, nepiedienīgu, pārmērīgi vardarbīgu, aizskarošu, seksuāli tiešu vai citādi nepieņemamu saturu. Ja Jūs izvēlaties ShareX Platformā ievietot informāciju, Jūs piekrītat sniegt vienīgi patiesu, aktuālu un pilnīgu informāciju, bez jebkādiem maldināšanas mēģinājumiem. Vienīgi Jums ir saistoši un Jūs esat atbildīgs par šajā interneta vietnē, izmantojot Jūsu kontu, ievietotajiem materiāliem. Jebkāda šo noteikumu pārkāpuma gadījumā Jūsu konts, atļauja izmantot ShareX Platformu un jebkādas licences lietot ShareX Platformā esošos materiālus var tikt nekavējoties izbeigtas, un, iespējams, var sekot tiesiski procesuālas darbības.

Jūs atzīstat, ka citu Reģistrēto lietotāju ievietotie materiāli var saturēt neprecīzu vai maldinošu informāciju, nepiedienīgus, aizskarošus vai seksuāli atklātus materiālus, vai produktu vai pakalpojumu piedāvājumus. Mēs neuzņemamies nekādas saistības vai atbildību par jebkādiem tādiem gadījumiem. Ja Jūs uzzināt par jebkādu ShareX Platformas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mums uz birojs@ekubirojs.lv vai izmantot ShareX Platformas Kontaktu veidlapu.

6.      ShareX Platformas izmantošana tikai nekomerciāliem mērķiem no Reģistrēto lietotāju puses

ShareX Platforma tiek nodrošināta Reģistrētajiem lietotājiem vienīgi nekomerciālai personīgai izmantošanai, un to nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem darījumiem, izņemot tos, kurus mēs īpaši rakstveidā esam iepriekš apstiprinājuši vai saskaņojuši. Aizliegta ir nelikumīga un/vai neatļauta ShareX Platformas izmantošana, tai skaitā Lietotāju lietotājvārdu un/vai e-pasta adrešu ievākšana, izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus, nolūkā sūtīt nelūgtus e-pastus, vai neatļauta kadrēšana vai pieslēgšanās ShareX Platformai ir aizliegta. Aizliegta ir Jūsu veikta izpēte vai kontrole bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Aizliegta ir komercreklāma, konsultāciju pakalpojumu piedāvājumi bezpeļņas vai nolūkā gūt peļņu, saistīto personu saites un cita veida pievilināšana, un tie var tikt dzēsti no Reģistrētā lietotāja profila vai ievietotajiem materiāliem bez iepriekšēja brīdinājuma, un tā rezultātā var tikt liegtas Reģistrēto lietotāju privilēģijas. Atbilstošas tiesiskas procesuālās darbības tiks veiktas saistībā ar jebkādu nelikumīgu vai neatļautu ShareX Platformas izmantošanu.

7.      Personalizēšana

Mūsu reģistrācijas veidlapā Jūs tiekat lūgts norādīt kontaktinformāciju (piemēram, vārdu vai e-pasta adresi) un demogrāfiskos datus (piemēram, pasta indeksu vai vecumu). Jums ir jāsniedz šī informācija, lai kļūtu par Reģistrēto lietotāju. Jums tāpat ir iespēja sniegt plašāku informāciju par sevi savā personīgajā profilā. Iegūstot Jūsu atļauju, mēs varam izmantot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, lai labāk pielāgotu Jūsu pieredzi interneta vietnē Jūsu interesēm un ESEB vai Funding for the Future B.V. un to saistīto sabiedrību/fondu vārdā nosūtītu Jums informāciju par pakalpojumiem un noieta veicināšanas materiālus. Mēs varam izmantot Jūsu sniegto informāciju, lai parādītu Jums saturu, par kuru Jums varētu būt interese, un izlikt apskatei Jūsu izvēlēm atbilstošo saturu. Turklāt mēs varam izmantot šo informāciju vispārīgi vai uz cita pamata, neizpaužot Jūsu identitāti vai kontaktinformāciju. Jūs varat pārvtidot vai dzēst savu sniegto personīgo informāciju, izmainot savu ar paroli aizsargāto Reģistrētā lietotāja informāciju ShareX Platformā un dzēšot informāciju no sava personīgā profila.

8.      Saites

Šī Interneta vietne var saturēt saites uz trešo personu pārvaldītām interneta vietnēm. Saite uz trešo personu vietni nerada un nav interpretējama kā trešās personas, vietnē atrodamā vai caur to pieejamā satura, produktu vai pakalpojumu reklamēšana, sponsorēšana vai ieteikšana. Mēs neuzraugām un nekontrolējam ar saiti pievienotās vietnes un nesniedzam nekādus apliecinājumus, un neuzņemamies atbildību vai saistības par jebkāda augšupielādēta, apskatei izlikt vai izplatīta satura precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu, uzticamību vai pieejamību vai caur šīm vietnēm pieejamajiem produktiem vai pakalpojumiem. Jūs pats uzņematies risku par ieiešanu jebkurā trešās personas vietnē.

9.      Iesniegšanas kārtība

Mēs nepiesakām ekskluzīvas īpašumtiesības uz saturu, ko Jūs ievietojat ShareX Platformā. Jūs saglabājat īpašumtiesības uz šādu saturu, un Jūs saglabājat tiesības izmantot savu saturu jebkādā citādā Jūsu izvēlētā veidā, tai skaitā nodot Jūsu saturu uz licences pamata citiem, ne tikai mums. Jūs piekrītat, ka jebkas, ko Jūs iesniedzat ShareX Platformā (ar atļauju vai bez atļaujas), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar informāciju, sacerējumiem, ievietotiem dokumentiem, emuāriem, ierakstiem forumos, jautājumiem, idejām, mākslas darbiem, komentāriem vai ierosinājumiem, ir un tiks uzskatīts par nekonfidenciālu, bez jebkāda konfidencialitātes pienākumi, un mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu izmantošanu vai izpaušanu.

Personīgā informācija, kuru Jūs ievadāt savā personīgajā lapā, un Jūsu uz aptaujām un anketām sniegtās atbildes būs konfidenciālas, ja vien Jūs nesniedzat un līdz Jūs sniedzat šo informāciju citam Lietotājam ShareX Platformā. Jūs piekrītat, ka jebkāda Jūsu ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību izpausta personīga informācija tiek un tiks uzskatīta par nekonfidenciālu, bez jebkāda konfidencialitātes pienākuma, un mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu lietošanu vai izpaušanu.

Izliekot apskatei vai publiskojot (“ievietojot”) jebkādu saturu ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību, Jūs ar šo nepārprotami piešķirat mums attiecībā uz jebkādiem iesniegumiem vai daļu jebkura satura, ko Jūs esat ievietojis jebkādā veidā, bezatlīdzības un pilnībā apmaksātas, mūžīgas, neatsaucamas tiesības izmantot, ievietot, tulkot, no jauna izmantot, izmainīt, grozīt, rediģēt, adaptēt, izrādīt, apstrādāt, uzglabāt, arhivēt, atskaņot, reproducēt, atklāt, izplatīt, pārraidīt, publicēt, apraidīt ēterā, radīt atvasinātus darbus vai citādi jebkādos nolūkos izplatīt, vienu pašu vai kā daļu no citiem darbiem jebkādā formātā, datu nesējā vai tehnoloģijā, kas šobrīd zināma vai vēlāk izstrādāta, un Jūs atsakāties no visām tiesībām uz šādu lietošanu.

Jūs apliecināt un garantējat, ka jebkāds Jūsu ievietotais saturs, neatkarīgi no tā, vai tas ir vārdisks vai grafisks: (A) ir Jūsu oriģināli radīts un/vai Jums ir tiesības piešķirt iepriekšnoteikto licenci, un (B) tas neaizskar, ļaunprātīgi neizmato un nepārkāpj trešo personu tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām autortiesībām vai citām intelektuālā īpašuma tiesībām, līgumtiesībām, publiskas vai privātas tiesības, vai jebkuras personas jebkāds citas tiesības, (C) Jūs piekrītat maksāt visas autoratlīdzības, maksājumus un citas summas, kas pienākas jebkurai personai saistībā ar jebkuru Jūsu ievietoto saturu.

10.  Ievietotais saturs 

Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma pilnībā vai daļēji dzēst, pārvietot vai rediģēt Jūsu Lietotāja forumā (forumos, ziņojumu dēļos, tērzētavās, emuāros, tiešsaistes dienasgrāmatās vai citās ShareX Platformas interaktīvajās daļās) iesniegto saturu jebkāda iemesla dēļ, vienīgi pēc saviem ieskatiem, ar vai bez iepriekšēja paziņojuma. Mēs varam dzēst jebkādu saturu, kas vienīgi saskaņā ar mūsu vērtējumu pārkāpj šos Lietošanas noteikumus vai kas var būt aizskarošs, nelikumīgs vai pārkāpt tiesības, kaitēt vai apdraudēt jebkuras personas drošību. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par ShareX Platformas uzraudzību, vai tajā nav neatbilstoša satura vai uzvedības. Ja jebkurā brīdī mēs izvēlamies vienīgi pēc saviem ieskatiem kontrolēt ShareX Platformu jebkāda iemesla dēļ vai bez iemesla, mēs tomēr neuzņemamies nekādu atbildību par saturu, nekādu pienākumu grozīt vai dzēst jebkādu neatbilstošu saturu, un nekādu atbildību par šādu saturu iesniegušā Lietotāja uzvedību.

Vienīgi Jūs esat atbildīgs par saturu, kuru Jūs ievietojat ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību, par jebkādu materiālu vai informāciju, ko Jūs pārraidāt citiem Lietotājiem, un par savu mijiedarbību ar citiem Lietotājiem. MATERIĀLI, KURUS TIEŠSAISTĒ IR IEVIETOJUŠI LIETOTĀJI, VAR NEATBILST ShareX Platformas, ESEB, Funding for the Future un tā saistīto sabiedrību/fondu VAI SAISTĪTO PERSONU VAI PERSONĀLA UZSKATIEM VAI VIEDOKĻIEM. 

Saturs, kas parādās ShareX Platformā, neveido šā satura apstiprinājumu, un mēs nesniedzam nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz jebkādu Lietotāju ierakstu vai jebkādu Lietotāju pārraidīto materiālu vai informācijas patiesumu, precizitāti vai uzticamību.

Izņemot Jūsu ievietoto saturu, Jūs piekrītat nekopēt, neizmainīt, netulkot, nepublicēt, neapraidīt ēterā, nepārraidīt, neizplatīt, neatskaņot, neizrādīt un nepārdot jebkādu saturu, kas parādās ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību. Jūs saprotat un piekrītat, ka piekļuve aptaujas anketām vai citiem materiāliem, kas ievietoti ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību, neatļauj Jums kopēt, reproducēt vai izplatīt šos materiālus. Turklāt Jūs saprotat un piekrītat, ka par visiem autortiesību, preču zīmju un citu intelektuālā īpašuma tiesību attiecībā uz ShareX Platformu pārkāpumiem var saukt pie juridiskas atbildības, kā arī pārtraukt piekļuvi ShareX Platformai un izbeigt jebkādas licences lietot ShareX Platformā un ar ShareX Platformas starpniecību pieejamos materiālus vai pakalpojumus.

11.  Aizliegtais saturs 

Turpmāk norādītais ir daļējs tāda veida satura uzskatījums, kas ir nelikumīgs vai kuru ievietot ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību ir aizliegts. Mēs paturam tiesības izmeklēt un veikt attiecīgus juridiskus pasākumus pret jebkuru, kurš vienīgi pēc mūsu ieskatiem pārkāpj šo noteikumu, tai skaitā (bet neaprobežojoties) ar aizskarošā satura dzēšanu no ShareX Platformas un viņa vai viņas Lietotāja reģistrācijas pārtraukšanu. Aizliegtais saturs ietver, bet neaprobežojas ar saturu, kas vienīgi pēc mūsu ieskatiem:

 1. ir acīmredzami aizskarošs un popularizē rasismu, fanātismu, ļaunprātīgu vai noniecinošu stereotipu izmantošanu, naidu vai fizisku vai emocionālu jebkāda veida kaitējumu jebkurai grupai vai indivīdam, jo īpaši attiecībā uz dzimumu, seksuālo orientāciju, rasi, reliģiju vai tautību.
 2. izplata informāciju, par kuru Jums ir zināms, ka tā ir nepatiesa vai maldinoša,
 3. aizskar vai aizstāv otra cilvēka aizskaršanu;
 4. seksuālā vai varmācīgā veidā izmanto cilvēkus;
 5. satur kailumu, varmācību vai aizskarošu saturu vai satur saiti uz “pieaugušo” (seksuāli orientētu) interneta vietni;
 6. aicina jebkuru personu, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, sniegt personīgu informāciju;
 7. norāda citu cilvēku vai paša tālruņa numurus, fiziskās adreses, uzvārdus, vienoto resursu vietrādi (URL) vai e-pasta adreses;
 8. izvilina no citiem Lietotājiem paroles vai personīgu identificējošu informāciju komerciāliem, nelikumīgiem vai aizliegtiem mērķiem;
 9. popularizē nelikumīgas vai bīstamas darbības vai rīcību, kas ir aizskaroša, draudoša, neķītra, apmelojoša vai ķengājoša, vai veiktas ar mērķi šokēt vai izraisīt riebumu;
 10. veicina nelikumīgu vai neatļautu citas personas ar autortiesībām aizsargātu darbu kopēšanu vai pirātiskas datorprogrammas, mūziku, fotogrāfijas vai video, vai saites uz šādiem pirātiskiem materiāliem;
 11. satur ierobežotas pieejas vai ar paroli aizsargātas lapas vai slēptas lapas vai attēlus (tos, kuri nav saistīti ar citu pieejamu lapu) ShareX Platformā vai citās interneta vietnēs;
 12. ietver komercdarbību un/vai pārdošanu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, piemēram, konkursus, totalizatorus, bartera darījumus, reklāmu vai finanšu piramīdu shēmas;
 13. ietver “mēstuļu”, “ķēdes vēstuļu” un nelūgtu masveida sūtījumu, tūlītējas ziņojumapmaiņas, nelūgtu saišu vai surogātpasta izplatīšanu;
 14. veicina vai popularizē noziedzīgas darbības vai darījumus, vai sniedz norādījumus par nelikumīgām darbībām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar kādas personas privātuma pārkāpumu, nelikumīgu ieroču izgatavošanu vai pirkšanu, vai datorvīrusu nodrošināšanu vai radīšanu.

Mēs paturam tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem izmeklēt un veikt atbilstošas juridiskas darbības, bez ierobežojuma, pret jebkuru personu, kas pārkāpj iepriekšminētos noteikumus vai iesaistās nelikumīgās vai aizliegtās darbībās ShareX Platformā.

12.  Aizliegtās darbības

Daļējs aizliegto darbību uzskaitījums ietver, bet neaprobežojas ar:

 1. nelikumīgu un neatļautu ShareX Interneta vietnē esošo vai ar ShareX Interneta vietnes starpniecību izplatīto aptauju un novērtējumu izmantošanu, kopēšanu vai rezultātu noteikšanu.
 2. ShareX Platformas izmantošanu tādā veidā, kas neatbilst jebkuriem un visiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (vietējiem, štata, federālajiem vai starptautiskajiem tiesību aktiem vai normām). Tas ietver noziedzīgu vai spīdzināšanas darbību, tai skaitā bērnu pornogrāfiju, krāpšanu, nepiedienīgu materiālu kontrabandu, narkotiku tirdzniecību, azartspēles, uzmākšanos, izsekošanu, surogātpasta sūtīšanu, nelūgtu saišu piedāvāšanu, vīrusu vai citu kaitīgu datņu sūtīšanu, autortiesību pārkāpumus, patentu pārkāpumus vai komercnoslēpumu zādzību; ierakstus ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību, vai jebkurus ierakstus, kas aizstāv nelikumīgas darbības.
 3. Saišu nosūtīšanu vai nodrošināšanu uz jebkādu ievietotu saturu, kas satur materiālus, kuri var tikt uzskatīti par kaitīgiem, nepiedienīgiem, pornogrāfiskiem, neķītriem, bezkaunīgiem, vardarbīgiem, aizskarošiem, rupjiem, aizvainojošiem, draudīgiem, mokošiem, uzmācīgiem, naidpilniem vai citādi nepieņemamiem.
 4. Jebkādas no ShareX Platformas iegūtas informācijas izmantošanu nolūkā uzmākties, aizskart vai kaitēt citai personai. Jebkādu saišu nosūtīšanu vai nodrošināšanu uz jebkādiem ievietotiem materiāliem, kas satur materiālus, ar kuriem tiek īstenota uzmākšanās indivīdam vai indivīdu grupai, to mocīšana, degradēšana vai iebiedēšana uz ticības, rases, etniskās piederības, seksuālās orientācijas, dzimuma, vecuma vai invaliditātes pamata.
 5. Jebkāda ieraksta izplatīšanu, kas aizskar vai pārkāpj jebkādas intelektuālā īpašuma vai citas jebkuras juridiskas vai fiziskas personas tiesības, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar autortiesībām, patentiem, preču zīmēm, komercnoslēpumus regulējošiem tiesību aktiem, tiesībām uz privātumu. Jebkura ieraksta izplatīšanu, kuru publiskot Jums nav tiesību saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai līgumattiecībām, vai uzticības glabāšanas attiecībām.
 6. Jebkādas komercdarbības veikšana ShareX Platformā vai ar ShareX Platformas starpniecību Jūsu vai citu vārdā. Tas ietver reklāmu vai komerciāla satura ievietošanu Jūsu profilā, privātu ziņu nosūtīšanu vai ierakstu veikšanu forumos, tērzētavās, emuāros, sludinājumus vai komerciālos nolūkos rīkotus pasākumus.
 7. Jebkādu nelūgtu reklāmu, noieta veicināšanas materiālu, e-liekpasta, periodisko e-pasta sūtījumu (“mēstuļu/surogātpasta”), ķēdes vēstuļu, aptauju vai konkursu pārraidīšana vai aicinājums citiem Lietotājiem piedalīties jebkādās finanšu piramīdu shēmās.
 8. Saišu uz jebkādu ievietoto saturu, kas satur apmelojošus, nepatiesus vai ķengājošus materiālus, izplatīšanu vai nodrošināšanu.
 9. Reklamēšanu vai jebkura Lietotāja pamudināšanu pirkt vai pārdot jebkādus produktus vai pakalpojumus. Tāpat jebkādas ShareX Platformā iegūtas informācijas izmantošanu, lai sazinātos, reklamētu vai pamudinātu, vai pārdotu jebkuram Lietotājam bez viņu iepriekšējas skaidras piekrišanas.
 10. Mēģinājumu iegūt neatļautu piekļuvi ShareX Platformai vai citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar ShareX Platformu vai “ESEB”, izmantojot uzlaušanu, paroļu izvilināšanu vai jebkādus citus līdzekļus.
 11. Automatizētu ShareX Platformas izmantošanu, piemēram, skriptu izmantošanu, lai nosūtītu komentārus vai ziņojumus.
 12. ShareX Platformas izmantošanu jebkādā veidā, kas varētu sabojāt, atspējot, pārtraukt, pārslogot vai traucēt vai citādi apgrūtināt ShareX Platformas vai citu ar to saistīto tīklu vai pakalpojumu, vai citu lietotāju datoriekārtu lietošanu, vai izraisīt bojājumu, pārtraukt vai ierobežot jebkuras programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju iekārtu darbību.
 13. Mēģinājumu uzdoties par jebkuru fizisku vai juridisku personu, vai nepatiesi apgalvot vai citādi sagrozīt Jūsu saistību ar fizisku vai juridisku personu, vai viltus identitātes izmantošanu nolūkā maldināt, apmānīt vai apkrāpt.
 14. Cita Reģistrēta lietotāja konta, lietotājvārda vai paroles izmantošanu jebkurā brīdī vai Jūsu paroles izpaušanu jebkurai trešajai personai, vai atļauju jebkurai trešajai personai piekļūt Jūsu kontam.
 15. Jebkādu materiālu vai informācijas iegūšanu vai iegūšanas mēģinājumu, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav apzināti nodrošināti ar ShareX Platformas starpniecību, tai skaitā ievākt vai citādi apkopot informāciju par citiem Lietotājiem, piemēram, e-pasta adreses.
 16. Jebkāda ievietotā, Jūsu nodrošinātā satura avota slēpšanu, piemēram, manipulācijas ar identifikatoriem, viltojot datnes galvenes.

13.  Aizliegums ievietot ar autortiesībām aizsargātus materiālus

Jūs piekrītat neievietot, neizmainīt, neizplatīt un nekādā veidā nepavairot nekādus ar autortiesībām aizsargātus materiālus, preču zīmes vai citu ar īpašumtiesībām aizsargātu informāciju, kas pieder citiem, nesaņemot šādu īpašumtiesību īpašnieka iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Mūsu pamatprincips ir pārtraukt tā Reģistrētā lietotāja privilēģijas, kurš apzināti vai atkārtoti pārkāpj citu personu autortiesības.

14.  Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm

“ESEB” pieder plašs ar īpašumtiesībām aizsargāts saturs ShareX Platformā. Tas ietver, bet neaprobežojas ar rakstiem, citu tekstu, fotogrāfijām, attēliem, ilustrācijām, grafiku, videomateriāliem, audiomateriāliem, logotipiem, virsrakstiem, vārdiem un pogu ikonām (kopā saukti – “Intelektuālais īpašums”). Mūsu Intelektuālais īpašums ir aizsargāts saskaņā ar autortiesības, preču zīmes, patentus, komercnoslēpumus regulējošajiem un citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kā arī starptautiskajām konvencijām un citu valstu tiesību aktiem, kas ir piemērojami šim priekšmetam. “ESEB” pieder īpašumtiesības vai licence izmantot jebkādu saturu ShareX platformā, ja vien nav skaidri norādīts citādi attiecībā uz konkrētu tā daļu (daļām). Šāds norādījums (norādījumi) ir uzskatāmi par piemērojamajiem vienīgi konkrētajai minētajai daļai (daļām) un nav uzskatāms par atteikšanos no jebkurām tiesībām un/vai īpašumtiesībām uz pārējo saturu. Jūs nedrīkstat izmantot jebkuru no mūsu Intelektuālā īpašuma finansiāla labuma gūšanai komerciālā vai nekomerciālā darbībā.

ShareX Platforma ar šo piešķir Jums ierobežotu, atsaucamu, apakšlicencē nenododamu licenci attēlot ShareX Platformas saturu uz Jūsu datora vienīgi Jūsu personīgai lietošanai.

15.  Reģistrēto lietotāju strīdi

Vienīgi Jūs esat atbildīgs par Jūsu mijiedarbību ar citiem Reģistrētajiem lietotājiem. Mēs paturam tiesības, bet mums nav pienākuma uzraudzīt strīdus starp Jums un citiem Reģistrētajiem lietotājiem.

16.  Privātums

ShareX Platformas izmantošanai tāpat ir piemērojamas ShareX Platformas privātuma pamatnostādnes (uzspiediet, lai redzētu ShareX Platformas privātuma pamatnostādnes), kuras ar šo tiek pievienotas šiem Lietošanas noteikumiem kā neatņemama sastāvdaļa.

17.  ATRUNAS

 1. ShareX Platforma NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDU NEPAREIZU VAI NEPRECĪZU SATURU, KAS IEVIETOTS ShareX Platformā VAI SAISTĪBĀ AR ShareX Platformas PAKALPOJUMIEM, IESKAITOT (BET NEAPROBEŽOJOTIES AR) TO, KO IEVIETOJUŠI ShareX Platformas LIETOTĀJI VAI ShareX Platformā IZMANTOTĀS IEKĀRTAS VAI PROGRAMMĒŠANA.
 2. REĢISTRĒTO LIETOTĀJU RADĪTIE VAI IEVIETOTIE PROFILI VAR SATURĒT SAITES UN CITĀM INTERNETA VIETNĒM. MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR CITU INTERNETA VIETŅU SATURU, PRECIZITĀTI VAI CITĀS INTERNETA VIETNĒS PAUSTAJIEM VIEDOKĻIEM, UN ŠĀDAS INTERNETA VIETNES NEKĀDĀ VEIDĀ NETIEK IZPĒTĪTAS, KONTROLĒTAS VAI PĀRBAUDĪTAS, LAI PĀRLIECINĀTOS PAR PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU. JEBKĀDAS AR SAITI PIEVIENOTĀS INTERNETA VIETNES IEKĻAUŠANA ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ NENOZĪMĒ NEKĀDU SASKAŅOJUMU VAI APSTIPRINĀJUMU. JŪS PATS UZŅEMATIES RISKU SAISTĪBĀ AR PIEKĻŪŠANU ŠĪM TREŠO PERSONU INTERNETA VIETNĒM. MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR TREŠO PERSONU REKLĀMĀM, KAS IZVIETOTAS ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ, VAI PAR ŠO REKLĀMDEVĒJU NODROŠINĀTAJĀM PRECĒM VAI PAKALPOJUMIEM.
 3. ShareX Platforma NAV ATBILDĪGA PAR JEBKURA ShareX Platformas LIETOTĀJA UZVEDĪBU TIEŠSAISTĒ VAI BEZSAISTĒ. MĒS NEKĀDOS APSTĀKĻOS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, IESKAITOT MIESAS BOJĀJUMUS VAI NĀVI, KAS RADUŠIES ShareX Platformas LIETOŠANAS, ShareX Platformas PASĀKUMU APMEKLĒJUMA REZULTĀTĀ, NO JEBKURA LIETOTĀJA IEVIETOTA JEBKĀDA SATURA VAI JEBKURU ShareX Platformas LIETOTĀJU RĪCĪBAS TIEŠSAISTĒ VAI BEZSAISTĒ REZULTĀTĀ.
 4. MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDU KĻŪDU, IZLAIDUMU, PĀRTRAUKUMU, DZĒSUMU, DEFEKTU, DARBĪBAS VAI PĀRRAIDES AIZKAVĒŠANOS, SAKARU LĪNIJAS BOJĀJUMIEM, ZĀDZĪBU VAI IZNĪCINĀŠANU, VAI NEATĻAUTU PIEKĻUVI VAI IZMAIŅĀM JEBKĀDĀ LIETOTĀJA VAI REĢISTRĒTĀ LIETOTĀJA KOMUNIKĀCIJĀ. MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PROBLĒMĀM VAI TEHNISKIEM DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM TELEFONSAKARU TĪKLĀ VAI LĪNIJĀS, DATORU TIEŠSAISTES SISTĒMĀS, CITĀS IERĪCĒS, SERVEROS VAI NODROŠINĀTĀJOS, DATORIEKĀRTĀS, PROGRAMMATŪRĀ, E-PASTA VAI ATSKAŅOTĀJU BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES TEHNISKU PROBLĒMU VAI SATIKSMES PĀRSLOGOTĪBAS REZULTĀTĀ INTERNETĀ VAI ShareX Platformā.
 5. MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDU TRAUMU VAI KAITĒJUMU LIETOTĀJIEM VAI JEBKURAS PERSONAS DATORAM SAISTĪBĀ AR LĪDZDALĪBU ShareX Platformā VAI AR ShareX Platformu SAISTĪTU MATERIĀLU LEJUPIELĀDĒŠANAS REZULTĀTĀ.
 6. ShareX Platforma UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “ESOŠAJĀ STĀVOKLĪ” UN ATBILSTOŠI PIEEJAMĪBAI, UN MĒS NEPĀRPROTAMI ATSAKĀMIES NO JEBKĀDAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TO PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM VAI UZ TO, KA TĀS NEPĀRKĀPJ. MĒS NEVARAM GARANTĒT UN NEAPSOLĀM NEKĀDUS KONKRĒTUS REZULTĀTUS ShareX Platformas PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ.

18.   ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA MĒS SAVU ATBILDĪBU SAISTĪBĀ AR INTERNETA VIETNES IZMANTOŠANU NO JŪSU PUSES IEROBEŽOJAM ATBILSTOŠI TURPMĀK NORĀDĪTAJAM:

 • IZŅEMOT GADĪJUMOS, KAD TAS IR AIZLIEGTS: JŪS PIEKRĪTAT, KA ShareX Platforma, “ESEB”, Funding for Future, TO MEITASUZŅĒMUMI, SAISTĪTĀS PERSONAS, IZPLATĪTĀJI, PIEGĀDĀTĀJI, LICENCES DEVĒJI, STARPNIEKI VAI CITĀDI ŠĪS PLATFORMAS RADĪŠANĀ, POPULARIZĒŠANĀ VAI CITĀDĀ NODROŠINĀŠANĀ IESAISTĪTĀS PERSONAS NEKĀDĀ ZIŅĀ NAV ATBILDĪGAS JŪSU PRIEKŠĀ VAI JEBKURA FIZISKAS VAI JURIDISKAS PERSONAS PRIEKŠĀ JEBKĀDĀ VEIDĀ PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR JEBKĀDU TIEŠU, NETIEŠU, IZRIETOŠU, BRĪDINĀJUMA, NEJAUŠU, ĪPAŠU, KOMPENSĒJOŠU, IZRIETOŠU, EKONOMISKU VAI VINDIKATĪVU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU, TAI SKAITĀ ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU PAR NEGŪTO PEĻŅU), KAS IZRIET NO PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NO JŪSU PUSES, PAT JA MĒS ESAM TIKUŠI INFORMĒTI PAR ŠĀDA KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU, VIENALGA, VAI UZ LĪGUMA, LIKUMA, NOLAIDĪBAS, TIEŠĀS (STINGRĀS JEB OBJEKTĪVĀS) ATBILDĪBAS VAI CITA PAMATA;
 • MĒS NESNIEDZAM NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS UN NEPĀRPROTAMI ATSAKĀMIES NO JEBKĀDAS UN VISAS ATBILDĪBAS SAISTĪBĀ AR JEBKURAS PERSONAS JEBKĀDU RĪCĪBU VAI IZTURĒŠANOS PĒC ShareX Platformā VAI AR ShareX Platformas STARPNIECĪBU PIEDĀVĀTĀS VAI NODROŠINĀTĀS INFORMĀCIJAS. ŠĪ PLATFORMA UN TĀ SATURS IR DOMĀTI VIENĪGI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM, UN TO NODOMS NAV AIZSTĀT VAI AIZVIETOT JEBKĀDU PROFESIONĀLU, JURIDISKU, FINANSIĀLU, INŽENIERTEHNISKU VAI CITĀDU KONSULTĀCIJU. JO ĪPAŠI JEBKĀDS SATURS (IESKAITOT TĒRZĒTAVU, IERAKSTUS UN ATBILDES FORUMĀ, RAKSTUS, E-PASTA SARAKSTI, EMUĀRUS UN TŪLĪTĒJU ZIŅOJUMAPMAIŅU), KO IEVIETOJUSI ShareX Platforma, “ESEB”, Funding for the Future UN TĀS SAISTĪTĀS SABIEDRĪBAS/FONDI, UN SAISTĪTĀS PERSONAS UN PERSONĀLS, IR SNIEGTS VIENĪGI INFORMATĪVĀ NOLŪKĀ UN NAV DOMĀTS KOMPETENTA UZŅĒMUMA KONSULTĀCIJAS AIZSTĀŠANAI.
 • JŪS ATZĪSTAT, KA, JUMS LIETOJOT UN PAĻAUJOTIES UZ JEBKĀDU PADOMU VAI INFORMĀCIJU, KAS IEGŪTA NO ŠĪS INTERNETA VIETNES UN/VAI INTERAKTĪVAJIEM PAKALPOJUMIEM VAI AR TO STARPNIECĪBU, JŪS UZŅEMATIES VISU RISKU. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA ŠĪ INTERNETA VIETNE UN VISS SATURS, TAI SKAITĀ INFORMĀCIJA, TEKSTS, PROGRAMMATŪRA, PRODUKTI, PAKALPOJUMI UN SAISTĪTĀ GRAFIKA, KAS IETVERTA VAI PIEEJAMA ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ VAI INTERAKTĪVAJĀ PAKALPOJUMĀ, TIEK NODROŠINĀTI JUMS “ESOŠAJĀ STĀVOKLĪ”, “ATBILSTOŠI PIEEJAMĪBAI” UN “AR VISĀM KĻŪMĒM”. NAV SNIEGTI NEKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMI VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDA ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ ESOŠĀ SATURA PIEMĒROTĪBU, PRECIZITĀTI, TICAMĪBU, PILNĪGUMU, PIEEJAMĪBU, SAVLAICĪGUMU VAI NODERĪBU JEBKĀDAM MĒRĶIM.
 • MĒS ATSAKĀMIES NO VISIEM JEBKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMIEM UN GARANTIJĀM, TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM, ATTIECĪBĀ UZ ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ VAI SATURĀ ESOŠĀS JEBKĀDAS INFORMĀCIJAS, FAKTU, UZSKATU, VIEDOKĻU, PAZIŅOJUMU VAI IETEIKUMU PILNĪGUMU, PRECIZITĀTI, SAVLAICĪGUMU, PIEEJAMĪBU VAI PIEMĒROTĪBU, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ĪPAŠUMTIESĪBĀM VAI NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ NOIETA IESPĒJĀM, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM (TAI SKAITĀ TIRDZNIECĪBAS GAITĀ, IZPILDES VAI LIETOŠANAS LAIKĀ), IZPILDES RŪPĪBU, INFORMATĪVO SATURU VAI JEBKĀDU TREŠO PERSONU TIESĪBU NEAIZSKARŠANU. MĒS NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU, KAS RODAS JEBKĀDU IZMAIŅU VAI DZĒSUMU REZULTĀTĀ, KURUS MĒS IEVIEŠAM IEVIETOTAJOS MATERIĀLOS PAT TAD, KAD MĒS ESAM TIKUŠI INFORMĒTI PAR TĀDĒJĀDI RADĪTĀ KAITĒJUMA IESPĒJAMĪBU.
 • ŠĪ INTERNETA VIETNE VAR NEBŪT PIEEJAMA IEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES VAI BOJĀJUMU DĒĻ. MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM, KURUS IZRAISĪJUŠAS SERVERU KĻŪDAS, NEPAREIZI ADRESĒTAS VAI NOVIRZĪTAS PĀRRAIDES, INTERNETA SAVIENOJUMA KĻŪMES, PĀRRAIDES PĀRTRAUKUMI VAI JEBKĀDS DATORVĪRUSS VAI TEHNISKA VAINA VIENALGA, VAI IEMESLS BŪTU CILVĒCISKS VAI TEHNISKS. MĒS NEGARANTĒJAM UN NEAPLIECINĀM, KA ŠĪ INTERNETA VIETNE DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM VAI BEZ PĀRTRAUKUMIEM, KA NEPILNĪBAS TIKS NOVĒRSTAS VAI KA ŠĪ INTERNETA VIETNE UN/VAI TĀS SERVERIS BŪS TĪRS NO VĪRUSIEM UN/VAI CITIEM KAITĪGIEM ELEMENTIEM. MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDU KAITĒJUMU JEBKURA LIETOTĀJA DATORAM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR KAITĒJUMU JEBKĀDA DROŠĪBAS PĀRKĀPUMA VAI JEBKĀDA VĪRUSA, BLUSU, IEJAUKŠANĀS, KRĀPŠANAS, KĻŪMES, NEIZPILDES, PĀRTRAUKUMA, NEPILNĪBAS, DARBĪBAS VAI PĀRRAIDES AIZKAVĒŠANĀS, DATORA LĪNIJAS VAI TĪKLA BOJĀJUMA VAI JEBKĀDAS CITAS TEHNISKAS VAI CITAS DISFUNKCIJAS REZULTĀTĀ.
 • ShareX Platforma, “ESEB”, Funding for Future to saistītās sabiedrības/ fondi vai TO SAISTĪTĀS PERSONAS VAI PERSONĀLS NEKĀDĀ ZIŅĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM JUMS VAI JEBKURAM CITAM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NĀVI VAI MIESAS BOJĀJUMIEM, KAS IZRIET NO SATURA VAI SARAKSTES, KAS IETVERTA VAI PĀRRAIDĪTA CAUR ŠO INTERNETA VIETNI. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDUS JEBKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, ATTIECĪBĀ UZ ShareX Interneta vietnes DARBĪBU VAI ŠAJĀ INTERNETA VIETNĒ IEKĻAUTO INFORMĀCIJU, SATURU VAI MATERIĀLIEM, CIKTĀL VIEN TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI.

19.  Atlīdzība

Izmantojot šo Interneta vietni, Jūs piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un pasargāt ShareX Platformu, “ESEB”, Funding for Future B.V. un to saistītās sabiedrības/fondus, un to meitasuzņēmumus un saistītās personas, amatpersonas, valdes locekļus, pārstāvjus, partnerus, izplatītājus un darbiniekus no kaitējuma, ko var radīt jebkādas un visas faktiskas un apgalvotas prasības, pieprasījumi, prasības pamatojumi, spriedumi, kaitējuma atlīdzība, zaudējumi, atbildība un visas aizstāvības izmaksas un izdevumi (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar saprātīgiem maksājumiem par juridisko palīdzību un citām juridiskām maksām, un izmaksām), ko Jūs vai jebkura trešā persona ir izvirzījusi saistībā ar vai pamatojoties uz (1) Jūsu jebkāda veida ShareX Platformas un saistīto ShareX Platformas pakalpojumu lietošanu, vai uz (2) Jūsu pieļautu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu vai jebkādu Jūsu šeit sniegto apliecinājumu un garantiju laušanu; (3) jebkādu prasījumu, kura pamatā ir Interneta vietnes lietošana no Jūsu puses; vai (4) jebkādu saturu, kuru Jūs esat augšupielādējis vai kas ir augšupielādēts no Jūsu datora ShareX Platformā vai citādi Jūsu nosūtīts uz vai caur ShareX Platformu. Mēs paturam tiesības uzņemties ekskluzīvu kontroli un aizstāvību jebkurā prasībā, kurā citādi zaudējumu atlīdzība pienāktos no Jums. Jūs piekrītat sadarboties, cik vien pilnīgi un pamatoti mēs to pieprasām, jebkādas prasības aizstāvībā, un Jūs piekrītat neslēgt nekādus izlīgumus šādā lietā bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

20.  Strīdu risināšana

Jebkāds strīds, nesaskaņa vai prasījums, kas izriet no vai ir saistīts ar šo līgumu vai tā pārkāpumu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, kurā esat iesaistīts Jūs un ShareX Platforma vai ShareX Platformas pakalpojumi, nododams mediācijai saskaņā ar Biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (Housing Conservation and Energy Saving Bureau), vienotais reģistrācijas numurs 40008198558, vai tā tiesību un saistību pārņēmēju (turpmāk tekstā – “Birojs”) mediācijas noteikumiem, kas ir spēkā Līguma darbības laikā un pastāv strīda brīdī. Ja starp Pusēm rodas strīds par tehniskiem jautājumiem, jebkura Puse var pieprasīt, lai strīds par konstatētajiem faktiem tiek risināts saskaņā ar Biroja Apstākļu noskaidrošanas komisijas procesuālajiem noteikumiem.

Ja Puses nepanāk savstarpēju vienošanos pēc mediācijas procesa un/vai apstākļu noskaidrošanas procesa, strīds ir risināms Latvijas vispārējas jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pieteikums iesniedzams tiesā atbilstoši atbildētāja dzīvesvietas vai juridiskās adreses jurisdikcijai, tomēr, ja tā nav Latvija, tad Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā vai Rīgas apgabaltiesā.

21.  Piemērojamie tiesību akti

Šis Līgums ir tulkojams, un tam ir piemērojami Latvijas tiesību akti.

22.  Vispārīgie noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi tiek akceptēti uz rīcības pamata, Jums lietojot ShareX Platformu vai jebkurus ShareX Platformas pakalpojumus, un Jūs tos papildus apstiprināt, kļūstot par Reģistrēto lietotāju. Šie Lietošanas noteikumi veido visu vienošanos starp Jums un mums attiecībā uz ShareX Platformas lietošanu. Gadījumā, ja mēs neizmantojam vai nerealizējam jebkādu tiesību vai šo Lietošanas noteikumu nosacījumu, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šādas tiesības vai nosacījuma. Sadaļu virsraksti šajos Lietošanas noteikumos ir vienīgi ērtības labad, un tiem nav nekādu juridisku vai līgumisku seku. Šie Lietošanas noteikumi darbojas pilnā apmērā, ciktāl to pieļauj normatīvie akti. Ja jebkurš no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai neizpildāms, šis noteikums uzskatāms par šķirtu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē jebkuru pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Zināmi šo Lietošanas noteikumu nosacījumi atbilstoši savam raksturam paliek spēkā pēc šo Lietošanas noteikumu spēkā esamības beigām.

Lūdzam sazināties ar mums, ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem.

ES ESMU IZLASĪJIS ŠO LĪGUMU UN PIEKRĪTU VISIEM IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJIEM NOTEIKUMIEM. ES SAPROTU, KA, PIEKĻŪSTOT ShareX Platformai, ES, IESPĒJAMS, ATSAKOS NO TIESĪBĀM UZ PRASĪBĀM, KAS ŠOBRĪD NAV ZINĀMAS VAI NAV SAGAIDĀMAS.

Es esmu izlasījis, sapratis un ar šo nepārprotami un neatsaucami akceptēju šo Lietošanas noteikumu līgumu.