Privātuma pamatnostādnes

Spēkā no 2016. gada marta

Mums rūp Jūsu privātums                     

ShareX Platforma, kuru pārvalda „Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk tekstā – „ESEB”), apņēmusies ievērot Jūsu privātumu un ievērot visus piemērojamos datu aizsardzību un privātumu regulējošos tiesību aktus. Šīs privātuma pamatnostādnes (turpmāk – „Pamatnostādnes”) apraksta, kā mēs ievācam un izmantojam personas datus, kuriem ESEB ir datu pārzinis vai saistībā ar kuriem mēs piemērojam šīs Pamatnostādnes. „Personas dati” nozīmē ar Jums vai jebkuru citu identificējamu fizisku personu saistītu informāciju.

Šo Pamatnostādņu Pielikumos un citos paziņojumos, kurus Jūs varat redzēt, izmantojot mūsu produktus vai pakalpojumus, mēs sniegsim Jums papildu informāciju par privātumu, kas ir īpaši saistīts ar produktu vai pakalpojumu. Ja ir atšķirība starp šiem paziņojumiem un šīm Pamatnostādnēm, paziņojumi uzskatāmi par noteicošiem.

Jūsu ierīcē esošajai programmatūrai var būt piekļuve Jūsu informācijai. Mūsu produkti vai pakalpojumi var saturēt saites uz citu komercsabiedrību interneta vietnēm un pakalpojumiem, kuriem ir pašiem savas privātuma pamatnostādnes. ESEB nav atbildīgs par citu privātuma praksi, un mēs iesakām Jums izlasīt viņu privātuma paziņojumus.

Ja Jūs nepiekrītat šīm Pamatnostādnēm, neizmantojiet mūsu produktus un pakalpojumus un nesniedziet ESEB savus personas datus.

Kādu informāciju mēs ievācam?

Mēs ievācam Jūsu persona datus un citu informāciju brīžos, kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus vai reģistrējaties ShareX platformā, piedalāties kampaņās vai veicat meklējumus vai citādi sadarbojaties ar mums. Tā ietver šādas kategorijas: 

 • Produktu un pakalpojumu izmantošana. Kad Jūs piekļūstat ShareX Platformai tiešsaistē, mūsu tīmekļa serveri automātiski rada ierakstu par Jūsu apmeklējumu. Šie ieraksti parasti ietver IP adresi, piekļuves laiku, saites, no kurām piekļūts, apmeklētās lapas, izmantotās saites un iespējas, aplūkotais vai pieprasītais saturs, pārlūkprogrammas vai lietotnes veids, valoda un cita šāda informācija.
 • Jūsu mums sniegtā informācija. Kad Jūs radāt kontu, pieprasāt pakalpojumus, piedalāties pētījumā vai kampaņās, vai citādi sadarbojaties ar mums, mēs varam lūgt tādu informāciju kā Jūsu vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, fiziskā adrese, lietotājvārdi un paroles, vecums, dzimums un valoda. Mēs tāpat veicam Jūsu piekrišanu, izvēļu un, piemēram, ar atrašanās vietas datiem saistītu iestatījumu uzskaiti, tirgvedību un personas datu koplietošanu.
 • Pozicionēšanas un atrašanās vietas dati. Uz atrašanās vietu balstītie pakalpojumi nosaka atrašanās vietu, izmantojot satelītu, bezvadu internetu vai citas no tīkla atkarīgas pozicionēšanas metodes. Šīs tehnoloģijas var ietvert apmaiņu ar datiem par Jūsu atrašanās vietu, bezvadu interneta vai citiem ar tīklu balstītiem identifikatoriem ar ShareX Platformu. Mūsu produkti var darboties uz vairāku ierīču platformām, kas tāpat var ievākt datus par Jūsu atrašanās vietu. Mēs neizmantojam šo informāciju, lai bez Jūsu piekrišanas identificētu Jūs personīgi.

Kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus un iespējas, kur tiek izmantota Jūsu atrašanās vieta, piemēram, atbilstoši atrašanās vietai veicat meklējumus, Jūsu atrašanās vietas dati tik nosūtīti uz ShareX Platformu, lai nodrošinātu Jums pareizo saturu, kas var ietvert arī atrašanās vietai atbilstošas reklāmas.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

ShareX Platforma var apstrādāt Jūsu personas datus turpmāk norādītajiem mērķiem. Viens vai vairāki mērķi var būt piemērojami vienlaicīgi.

 • Pakalpojumu sniegšana. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus, apstrādātu Jūsu pieprasījumus vai citādi atbilstoši nepieciešamībai, lai izpildītu starp Jums un ESEB noslēgto līgumu, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu funkcionalitāti un drošību, identificētu Jūs, kā arī novērstu un izmeklētu krāpšanu un citu ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Konti. Dažiem pakalpojumiem var būt nepieciešams konts, lai palīdzētu Jums pārvaldīt savu saturu un izvēles.
 • Pakalpojumu izstrāde un pārvaldīšana. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai izstrādātu un pārvaldītu mūsu pakalpojumus, apkalpotu klientus un īstenotu tirgvedību. Mēs varam apvienot personas datus, kas ievākti saistībā ar Jūsu konkrēta ShareX pakalpojuma izmantošanu, ar citiem mūsu rīcībā esošajiem Jūsu personas datiem, ja vien šādi personas dati nav tikuši ievākti citam mērķim.
 • Saziņa ar Jums. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, piemēram, informētu Jūs, ka mūsu pakalpojumi ir mainījušies, vai nosūtītu Jums būtiskus brīdinājumus un citus līdzīgus paziņojumus saistībā ar mūsu pakalpojumiem, un sazinātos ar Jums ar klientu apkalpošanu saistītos nolūkos.  
 • Tirgvedība, reklāma un ieteikumu izplatīšana. Mēs varam sazināties ar Jums, lai informētu Jūs par jaunajiem pakalpojumiem un veiktu tirgus izpēti, kad mums ir Jūsu piekrišana vai ir citādi atļauts. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai personalizētu mūsu piedāvājumu un sniegtu Jums atbilstošākus pakalpojumus, piemēram, ieteiktu un izrādītu individuāli pielāgotu saturu, un reklamētu mūsu pakalpojumus. Tas var ietvert ShareX Platformas un trešo personu satura attēlošanu.

Vai mēs koplietojam personas datus?

Mēs nepārdodam, neizīrējam, neiznomājam un citādi neizpaužam Jūsu personas datus trešajām personām.

 • Jūsu piekrišana un sociālās koplietošanas pakalpojumi. Mēs varam koplietot Jūsu personas datus, ja mums ir Jūsu piekrišana to darīt. Daži pakalpojumi var ļaut Jums koplietot savus personas datus ar citiem pakalpojuma lietotājiem vai citiem pakalpojumiem un to lietotājiem. Lūdzam rūpīgi izsvērt, pirms izpaust jebkādus personas datus vai citu informāciju, kas var būt pieejama citiem lietotājiem.
 • ESEB saistītās personas un pilnvarotās trešās personas. Mēs varam koplietot Jūsu personas datus ar citām ESEB saistītajām personām vai pilnvarotām trešajām personām, kas ESEB uzdevumā šajās Pamatnostādnēs aprakstītajiem mērķiem apstrādā personas datus. 

Šīm pilnvarotajām trešajām personām nav atļauts izmantot Jūsu personas datus jebkādiem citiem mērķiem. Mēs prasām viņiem rīkoties atbilstoši šīm Pamatnostādnēm un izmantot atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus. 

 • Obligātā izpaušana. Mums var pienākums saskaņā ar imperatīvajām tiesību normām izpaust Jūsu personas datus noteiktām valsts un pašvaldības iestādēm vai citām trešajām personām, piemēram, tiesībsargājošām iestādēm valstīs, kur darbojamies mēs vai mūsu vārdā rīkojošās trešās personas. Mēs tāpat varam izpaust un citādi apstrādāt Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, lai aizstāvētu ESEB likumīgās intereses, piemēram, civilprocesā vai kriminālprocesā.

Kā mēs nodrošinām datu kvalitāti?

Mēs veicam saprātīgus pasākumus, lai mūsu rīcībā esošie personas dati būtu precīzi, un dzēšam nepareizos un nevajadzīgos personas datus.

Mēs mudinām Jūs periodiski piekļūt saviem personas datiem caur Jūsu kontu, lai nodrošinātu to aktualitāti.

Kādi pasākumi tiek veikti personas datu aizsardzībai?

Privātums un drošība ir galvenie apsvērumi, radot un nodrošinot mūsu produktus un pakalpojumus. Mēs esam uzticējuši konkrētus pienākumus ar privātumu un drošību saistītos jautājumos. Mēs īstenojam savas iekšējās pamatnostādnes un vadlīnijas, atbilstoši izvēloties darbības, ieskaitot aktīvu un reaktīvu risku pārvaldību, drošības un privātumu inženiertehniskos risinājumus, apmācību un novērtējumus. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu drošību tiešsaistē, fizisku drošību, novērstu datu pazaudēšanas risku un citus līdzīgus riskus, ņemot vērā riskus, kas saistīti ar aizsargājamo datu apstrādi un raksturu. Tāpat mēs aprobežojam piekļuvi mūsu datubāzēm, kas satur personas datus, ar pilnvarotam personām, kurām ir pamatota nepieciešamība piekļūt šai informācijai.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

ShareX Platforma izmanto sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai pārvaldītu un uzlabotu mūsu interneta vietnes un labāk pielāgotu Jūsu pieredzi vietnē. Mēs tāpat izmantojam sīkdatnes, lai personalizētu un izrādītu reklāmas.

Mūsu domēni var ietvert trešo personu elementus, kas uzstāda sīkdatnes trešās personas labā, piemēram, saistībā ar trešo personu sociālo tīklu.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības zināt, kādi Jūsu personas dati ir mūsu rīcībā. Jums ir tiesības dzēst vai aktualizēt nepilnīgus, nepareizus, nevajadzīgus vai novecojušus personas datus. Jums ir tiesības atteikties no tiešās tirgvedības vēstījumiem un lūgt, lai mēs pārtraucam apstrādāt Jūsu personas datus tiešās tirgvedības nolūkā vai uz cita nenoraidāma tiesiska pamata. Tomēr, ja Jūs atsakāties no tirgvedības un citas saziņas ar ShareX, Jums vēl aizvien var tikt sūtīti būtiski brīdinājumi.

Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mums vai pārvaldot savu kontu un izvēles ar pieejamo ShareX Platformā esošo profila pārvaldības rīku palīdzību. Dažos gadījumos, jo īpaši, ja Jūs vēlaties dzēst vai pārtraukt Jūsu personas datu apstrādi, tas var nozīmēt arī to, ka mēs nevarēsim turpināt sniegt Jums pakalpojumus.

Kurš ir Jūs personas datu pārzinis?

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (“ESEB”), Baznīcas iela. 31/8, LV-10103, Rīga, Latvijā, ir Jūsu personas datu pārzinis.

Izmaiņas šajās Privātuma pamatnostādnēs

ShareX Platforma var laiku pa laikam veikt izmaiņas šajās Pamatnostādnēs vai mainīt, modificēt vai atcelt piekļuvi šai vietnei jebkurā laikā, iepriekš paziņojot par to vai ne. Tomēr, ja šīs Pamatnostādnes tiek būtiski negatīvi mainītas, ShareX Platforma publiskos paziņojumu, informējot par šādām izmaiņām, šo Pamatnostādņu sākumā un šīs vietnes sākumlapā 30 dienas. Mēs iesakām Jums vēlreiz ielūkoties šajās Pamatnostādnēs laiku pa laikam, lai uzzinātu par jebkādām šādām izmaiņām Pamatnostādnēs.