Dod mājai otru dzīvi!

Aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945. gada līdz 1992. gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina strauji pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Bieži vien tā iemesls ir gan ēku īpašnieku nepietiekamā izpratne par apsaimniekošanas jautājumiem, gan arī finansējuma trūkums lielākiem atjaunošanas darbiem.

Kāds ir risinājums?

SUNShINE

Sadarbībā ar nozares un finanšu ekspertiem, Rīgas Tehniskā universitāte 2015. gadā uzsāka projektu SUNShINE, kura mērķis ir informēt sabiedrību par visaptverošas daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas iespējām, slēdzot Energoefektivitātes pakalpojumu līgumu jeb EPC. Šis ir viens no iespējamiem ilgtermiņa risinājumiem Latvijā, lai saglabātu ēkas, padarot tās siltas, drošas un vizuāli pievilcīgas ikvienam iedzīvotājam. SUNShINE projekta ietvaros ieguldītās investīcijas ēku visaptverošā atjaunošanā - 1 048 635,85 Eiro.

Accelerate SUNShINE

Accelerate SUNShINE ir ir projekta “SUNShINE” turpinājums, kas uzsākts 2017. gadā ar vienotu mērķi turpināt ne tikai iesākto darbu ar daudzdzīvokļu ēku visaptverošu atjaunošanu, bet arī nodrošināt energoefektivitātes garantiju iestrādāšanu un iekļaušanu pašvaldības ēku un infrastruktūras atjaunošanā. Projektā ir iesaistījušās četras Latvijas pašvaldības – Tukuma, Bauskas, Ādažu novadi un Jūrmalas pilsēta, nodrošinot nepieciešamo informatīvo un finansiālo atbalstu iedzīvotājiem. Accelerate SUNShINE projekta ietvaros ieguldītās investīcijas ēku visaptverošā atjaunošanā - 2 705 975,92 Eiro.

Sasniegumi

1
Novadītas sapulces
1
Investīcijas ēku atjaunošanai (eiro)
1
Noslēgtie līgumi

Projekta partneri