Semināra “Energoefektivitātes garantija – viens no risinājumiem kvalitatīvai ēku atjaunošanai” materiāli

29.septembrī Rīgas Tehniskajā universitātē notika seminārs “Energoefektivitātes garantija – viens no risinājumiem kvalitatīvai ēku atjaunošanai”, kura mērķis bija runāt par to:

  • vai un kāpēc energoefektivitātes garantijai vajadzētu tikt iestrādātai jau tūlīt pat visos ēku atjaunošanas, infrastruktūras un jaunas būvniecības projektos; 
  • ko īsti nozīmē energoefektivitātes garantija: kādas ir pušu atbildības un ar ko katra puse riskē;
  • kā būvniecības laikā sekot līdzi būvniecības kvalitātei;
  • kā reāli pašvaldības var to izdarīt: ar ko tās sastopas un kādi ir rezultāti.

Runātāju prezentācijas:

  1. Energoefektivitātes rādītājs – svarīgs kritērijs ēku atjaunošanas projektos. Viesturs Liepkalns, Latvijas Vides investīciju fonds
  2. Kvalitatīva ēku atjaunošana: energoefektivitātes garantija. Vai un kāpēc to iekļaut? Agris Kamenders, SIA “Ekodoma” 
  3. Kvalitatīvs būvniecības process: sākot no idejas līdz ekspluatācijai. Māris Tidriķis, Būvinženieru birojs SIA “FORMA 2”
  4. Pašvaldības ēkas atjaunošana ar energoefektivitātes garantiju. Pieredze. Valdis Ratniks, Jūrmalas pilsētas dome